องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก group ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2564-2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ผลการประเมิน ITA 65 "องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก" poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview62

camera_alt ข่าวและกิจกรรม
ร่วมพิธีวันจักรี [6 เมษายน 2566]
กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ [12 มีนาคม 2566]
การสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ [8 มีนาคม 2566]
โครงการจิตอาสาของ อปท. [2 ธันวาคม 2565]
 
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี66 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศการจัดซื้อจัดจาง65 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92
insert_drive_file ประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88
find_in_page ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี65 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview360

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศงานพัสดุ 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปี65 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ตามโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระบะ 4 ประตู) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview772
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมส poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview810
insert_drive_file ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference: TOR) โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระบะ 4 ประตู) องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ประจ าป poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview2452

cast ประกาศเชิญชวน-RSS
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

dvr ช่องทางรับฟังความคิดเห็นประชาชน
sentiment_very_satisfied สอบถาม
สอบถาม