องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก dvr ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4208-8214 อีเมล somsanook.go.th@gmail.com & https://www.facebook.com/Somsanook80201

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 503
group สำนักปลัด
จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
นายสิทธิศักดิ์ กว้างวงษ์
รองปลัด
นายสิทธิศักดิ์ กว้างวงษ์
รองปลัด
นางโอภาศ ศรีกงพาน
นักวิเคราะห์ฯ
โทร : 0864692779
นางโอภาศ ศรีกงพาน
นักวิเคราะห์ฯ

โทร : 0864692779
จ.อ.วิทูรย์ ยอดคีรี
นักพัฒนาชุมชน
จ.อ.วิทูรย์ ยอดคีรี
นักพัฒนาชุมชน
นายกิตติภัค ดานขุนทด
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกิตติภัค ดานขุนทด
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางกรรณิกา บ่อทอง
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0857450178
นางกรรณิกา บ่อทอง
นักจัดการงานทั่วไป

โทร : 0857450178
น.ส.นันทิกานต์ หนองผือ
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
โทร : 0895807859
น.ส.นันทิกานต์ หนองผือ
ผช.นักวิเคราะห์ฯ

โทร : 0895807859
นายสมนึก หนองผือ
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
นายสมนึก หนองผือ
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.จิรวรรณ เลพล
ผช.นักพัฒนาชุมชน
น.ส.จิรวรรณ เลพล
ผช.นักพัฒนาชุมชน
นายสยมภู อัตภูมิ
ผช.ธุรการ
โทร : 0893943227
นายสยมภู อัตภูมิ
ผช.ธุรการ

โทร : 0893943227
นายบัวใส จันทร์ทอง
พนง.ดับเพลิง
นายบัวใส จันทร์ทอง
พนง.ดับเพลิง
นายสมพร สัตตะโส
พนง.ดับเพลิง
นายสมพร สัตตะโส
พนง.ดับเพลิง
น.ส.อรินญา เลพล
ผช.สาธารณสุขฯ
น.ส.อรินญา เลพล
ผช.สาธารณสุขฯ
นางรุ่งนภา ถิ่นมะนาว
คนทั่วไป
โทร : 0829055419
นางรุ่งนภา ถิ่นมะนาว
คนทั่วไป

โทร : 0829055419
นายขวัญชัย แก่นพล
พนง.ขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายขวัญชัย แก่นพล
พนง.ขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายประกาศ คำงาม
ผช.ช่างประปา
โทร : 089-0163857
นายประกาศ คำงาม
ผช.ช่างประปา

โทร : 089-0163857
นายเจริญชัย ภูมิเศษ
พนง.ประจำรถขยะ
โทร : 088-3245794
นายเจริญชัย ภูมิเศษ
พนง.ประจำรถขยะ

โทร : 088-3245794
นายสถิต แคนปา
พนง.ประจำรถขยะ
โทร : 093-0851702
นายสถิต แคนปา
พนง.ประจำรถขยะ

โทร : 093-0851702
นายกฤษฎา ไชยคำ
ผช.ช่างประปา
โทร : 0803985472
นายกฤษฎา ไชยคำ
ผช.ช่างประปา

โทร : 0803985472
นายบุญยิ่ง ตันสันเทียะ
พนง.ขับรถขยะ
โทร : 093-0498894
นายบุญยิ่ง ตันสันเทียะ
พนง.ขับรถขยะ

โทร : 093-0498894
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศักดิ์ชัย มารมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 080-0124239
นายศักดิ์ชัย มารมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 080-0124239
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 0934732434
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 0934732434
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แจ้งปัญหาเรื่องไฟฟ้า
    public แจ้งปัญหาเรื่องไฟฟ้า
แจ้งปัญหาเรื่องน้ำ
    public แจ้งปัญหาเรื่องน้ำ