messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก group ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
group คณะผู้บริหาร
นายศักดิ์ชัย มารมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0800124239
นายลูกคิด แจ้งไพร
รองนายก อบต
โทร : 098-1844340
นายเฉลิม นามสอน
รองนายก อบต
โทร : 0930807281
นางบุญมี เครือแก้ว
เลขานายก
โทร : 0930841995