องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก dvr ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4208-8214 อีเมล somsanook.go.th@gmail.com & https://www.facebook.com/Somsanook80201

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 442
group สภาท้องถิ่น
นายศักดิ์ พุทธาวันดี
ประธานสภา
โทร : 0611786416
นายศักดิ์ พุทธาวันดี
ประธานสภา
โทร : 0611786416
นายทองใส มะปะเท
รองประธานสภา
โทร : 0883654265
นายทองใส มะปะเท
รองประธานสภา
โทร : 0883654265
จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
เลขาสภา
จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
เลขาสภา
นายไพทูน ชมพันธ์
สมาชิกสภา
โทร : 0981757745
นายไพทูน ชมพันธ์
สมาชิกสภา
โทร : 0981757745
นางสาวภักดี ศรีสุวรรณ
สมาชิกสภา
โทร : 0922481524
นางสาวภักดี ศรีสุวรรณ
สมาชิกสภา
โทร : 0922481524
นางทองพูน ติมา
สมาชิกสภา
โทร : 0879238464
นางทองพูน ติมา
สมาชิกสภา
โทร : 0879238464
นางแดนลี่ แก้วแก่น
สมาชิกสภา
โทร : 0930615599
นางแดนลี่ แก้วแก่น
สมาชิกสภา
โทร : 0930615599
นายสุภาพ โคตรคำภา
สมาชิกสภา
โทร : 0611621807
นายสุภาพ โคตรคำภา
สมาชิกสภา
โทร : 0611621807
นายประยน ปิยะมาตย์
สมาชิกสภา
โทร : 0930847168
นายประยน ปิยะมาตย์
สมาชิกสภา
โทร : 0930847168
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศักดิ์ชัย มารมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 080-0124239
นายศักดิ์ชัย มารมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 080-0124239
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 0934732434
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 0934732434
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แจ้งปัญหาเรื่องไฟฟ้า
    public แจ้งปัญหาเรื่องไฟฟ้า
แจ้งปัญหาเรื่องน้ำ
    public แจ้งปัญหาเรื่องน้ำ