contact_phone ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4208-8214 อีเมล somsanook.go.th@gmail.com & https://www.facebook.com/Somsanook80201

บริการออนไลน์
บริการออนไลน์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 87
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ตามโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระบะ 4 ประตู) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 422 |
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมส poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 281 |
insert_drive_file ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference: TOR) โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระบะ 4 ประตู) องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ประจ าป poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 327 |
insert_drive_file ประกาศราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : ballzing | เปิดอ่าน : 215 |
photo ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านโป่งไฮ ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ (ตามแบบ ท.๑-๐๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281 |
description สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง คศล.หมู่ 3 บ้านโนนถวัลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง คสล.หมู่.4 บ้านสมสนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างที่พัก-คอยรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์เด็ก หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างที่พัก-คอยรับส่งนักเรียนศูนย์เด็ก หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
description สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
description สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
photo ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
description สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
description สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
description สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
photo ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อลอดถนน หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file เปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อลอดถนน หมู่ 2 บ้านโนนบุญมี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
description สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
photo ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายศักดิ์ชัย มารมย์)
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 080-0124239
(นายศักดิ์ชัย มารมย์)
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 080-0124239
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร