องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก dvr ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4208-8214 อีเมล somsanook.go.th@gmail.com & https://www.facebook.com/Somsanook80201

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 468
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวิทูรย์ ยอดคีรี
นักพัฒนาชุมชน
นายวิทูรย์ ยอดคีรี
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวจิรวรรณ เลพล
ผช.นักพัฒนาชุมชน
นางสาวจิรวรรณ เลพล
ผช.นักพัฒนาชุมชน
นางสาวบุษบาไพร คำพินันท์
ผช.จพง.สาธารณสุข
นางสาวบุษบาไพร คำพินันท์
ผช.จพง.สาธารณสุข
นายสมควร ฉันดี
พนง.กู้ชีพ
นายสมควร ฉันดี
พนง.กู้ชีพ
นายสมชาย มณฑา
พนง.กู้ชีพ
นายสมชาย มณฑา
พนง.กู้ชีพ
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศักดิ์ชัย มารมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 080-0124239
นายศักดิ์ชัย มารมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 080-0124239
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 0934732434
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 0934732434
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แจ้งปัญหาเรื่องไฟฟ้า
    public แจ้งปัญหาเรื่องไฟฟ้า
แจ้งปัญหาเรื่องน้ำ
    public แจ้งปัญหาเรื่องน้ำ