ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก โดยติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 80 ชุด ขนาดพื้นที่ 2,900 เมตร

กำลังแสดงไฟล์....