ชื่อเรื่อง : ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บห้วยหินแตก โดยติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 80 ชุด ขนาดพื้นที่ 2,900 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง