ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสมสนุก หมู่ที่ 4 ตำบลสมสนุก องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง