ชื่อเรื่อง : โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV system) พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ บ้านสมสนุก,บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 4,5