ชื่อเรื่อง : จ้างขุดลำห้วยอ่างตอนบน(ช่วงลำห้วย)หมู่ที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง