ชื่อเรื่อง : จ้างขุดลอกลำห้วยอ่างตอนบน(ช่วงฝาย-ทำนบดิน) หมู่ 6บ้านศรีสุขพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง