ชื่อเรื่อง :
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ

ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}

ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg

ชื่อไฟล์ : https://web.facebook.com/Somsanook80201/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://web.facebook.com/Somsanook80201/ ../add_file/https://web.facebook.com/Somsanook80201/

ชื่อไฟล์ : https://www.somsanook.go.th/index/?page=announce52764189 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://www.somsanook.go.th/index/?page=announce52764189 ../add_file/https://www.somsanook.go.th/index/?page=announce52764189

ชื่อไฟล์ : kTlxCzsThu94002.pdf

ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :

ชื่อไฟล์ : เข้ามาเยี่ยมชมครับ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เข้ามาเยี่ยมชมครับ ../add_file/เข้ามาเยี่ยมชมครับ

ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุงชื่อไฟล์ : w3-animate-fading ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading

ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุงชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ :

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 ชื่อไฟล์ : https://www.somsanook.go.th/index/?page=announce81645297 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://www.somsanook.go.th/index/?page=announce81645297 ../add_file/https://www.somsanook.go.th/index/?page=announce81645297

ชื่อไฟล์ : 3Js5oeZMon114345.pdf

ชื่อไฟล์ : จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2563 ../add_file/จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2563

ชื่อไฟล์ : uDTcylzMon40353.jpg

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์เสียภาษีประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์เสียภาษีประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก ../add_file/ประชาสัมพันธ์เสียภาษีประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก

ชื่อไฟล์ : SeKj6PhTue25117.pdf

ชื่อไฟล์ : รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ../add_file/รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasfชื่อไฟล์ : ทดสอบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ

ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคนชื่อไฟล์ :
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
../add_file/


ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเราชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : De4hJyvThu32744.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : jVeRjGkMon111404.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ :

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 ชื่อไฟล์ :

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก  อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ

 

ส่วนที่  ๑   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

๑.  ด้านกายภาพ

     1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

            ตำบลสมสนุกแต่เดิมพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ชื่อว่า  ป่าดงศรีชมพู   อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  ต่อมาได้มีราษฎรอพยพมาจากต่างจังหวัด  เช่น  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  ขอนแก่น  อุดรธานี  ทำการแผ้วถางป่าเป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร  และได้รวมตัวกันตั้งรกรากจัดตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น  เดิมเขตการปกครองขึ้นอยู่กับตำบลหนองยอง อำเภอโพนพิสัย  ต่อมาในปี ๒๕๓๒ ได้แยกเขตการปกครองเป็นตำบลสมสนุก  อำเภอปากคาด  จังหวัดหนองคายต่อมาเมื่อ ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๔   จังหวัดหนองคาย แยกการปกครองเป็นจังหวัดบึงกาฬ  จังหวัดอันดับที่ ๗๗  อำเภอปากคาด  จังหวัดหนองคาย จึงขึ้นกับอำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ

             องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก ยกฐานะจากสภาตำบล  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐  มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ   ๖๑  ตารางกิโลเมตร  หรือจำนวน  ๓๘,๑๒๕  ไร่  ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พ..๒๕๔๐   ต่อมาเมื่อ  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๔    จังหวัดหนองคาย แยกเป็นจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดอันดับที่ ๗๗  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก  อำเภอปากคาด  จังหวัดหนองคาย  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก  อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ

          

    ขนาดและที่ตั้ง

              องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก   มีพื้นที่ประมาณ ๖๑  ตารางกิโลเมตร  หรือจำนวน ๓๘,๑๒๕  ไร่  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอปากคาดลงมาทางใต้ ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ  ลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ระยะทาง ๖๐ กิโลเมตร 

 

               อาณาเขตติดต่อ

 

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ    ตำบลนาดง     ตำบลโนนศิลา   อำเภอปากคาด   จังหวัดบึงกาฬ

                                  ตำบลศรีชมพู   อำเภอโซ่พิสัย   จังหวัดบึงกาฬ

ทิศใต้             ติดต่อกับ    ตำบลหนองพันทา ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    ตำบลศรีชมภู   อำเภอโซ่พิสัย   จังหวัดบึงกาฬ

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ    ตำบลหนองยอง  ตำบลนาดง    อำเภอปากคาด   จังหวัดบึงกาฬ

   

 

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

                 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  เป็นที่ราบลุ่มสลับที่เนินและเป็นลูกคลื่น  มีลำห้วยหลายสายไหลผ่าน  เช่น      ห้วยคลอง ห้วยน้ำบุ้น ห้วยเกวียนหัก  ห้วยอ่าง และห้วยทราย

 

         1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

                 1.  ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เมษายน สภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัด

          2. ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมตุลาคม ฝนตกต่อเนื่องและฝนตกชุกในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม    

        3. ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มกราคม  อากาศเย็นถึงหนาว

 

                   1.4  ลักษณะของดิน

                สภาพดิน  เป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง  

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก  อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ

 

ส่วนที่  ๑   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

๑.  ด้านกายภาพ

     1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

            ตำบลสมสนุกแต่เดิมพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ชื่อว่า  ป่าดงศรีชมพู   อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  ต่อมาได้มีราษฎรอพยพมาจากต่างจังหวัด  เช่น  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  ขอนแก่น  อุดรธานี  ทำการแผ้วถางป่าเป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร  และได้รวมตัวกันตั้งรกรากจัดตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น  เดิมเขตการปกครองขึ้นอยู่กับตำบลหนองยอง อำเภอโพนพิสัย  ต่อมาในปี ๒๕๓๒ ได้แยกเขตการปกครองเป็นตำบลสมสนุก  อำเภอปากคาด  จังหวัดหนองคายต่อมาเมื่อ ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๔   จังหวัดหนองคาย แยกการปกครองเป็นจังหวัดบึงกาฬ  จังหวัดอันดับที่ ๗๗  อำเภอปากคาด  จังหวัดหนองคาย จึงขึ้นกับอำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ

             องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก ยกฐานะจากสภาตำบล  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐  มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ   ๖๑  ตารางกิโลเมตร  หรือจำนวน  ๓๘,๑๒๕  ไร่  ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พ..๒๕๔๐   ต่อมาเมื่อ  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๔    จังหวัดหนองคาย แยกเป็นจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดอันดับที่ ๗๗  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก  อำเภอปากคาด  จังหวัดหนองคาย  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก  อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ

          

    ขนาดและที่ตั้ง

              องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก   มีพื้นที่ประมาณ ๖๑  ตารางกิโลเมตร  หรือจำนวน ๓๘,๑๒๕  ไร่  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอปากคาดลงมาทางใต้ ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ  ลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ระยะทาง ๖๐ กิโลเมตร 

 

               อาณาเขตติดต่อ

 

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ    ตำบลนาดง     ตำบลโนนศิลา   อำเภอปากคาด   จังหวัดบึงกาฬ

                                  ตำบลศรีชมพู   อำเภอโซ่พิสัย   จังหวัดบึงกาฬ

ทิศใต้             ติดต่อกับ    ตำบลหนองพันทา ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    ตำบลศรีชมภู   อำเภอโซ่พิสัย   จังหวัดบึงกาฬ

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ    ตำบลหนองยอง  ตำบลนาดง    อำเภอปากคาด   จังหวัดบึงกาฬ

   

 

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

                 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  เป็นที่ราบลุ่มสลับที่เนินและเป็นลูกคลื่น  มีลำห้วยหลายสายไหลผ่าน  เช่น      ห้วยคลอง ห้วยน้ำบุ้น ห้วยเกวียนหัก  ห้วยอ่าง และห้วยทราย

 

         1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

                 1.  ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เมษายน สภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัด

          2. ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมตุลาคม ฝนตกต่อเนื่องและฝนตกชุกในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม    

        3. ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มกราคม  อากาศเย็นถึงหนาว

 

                   1.4  ลักษณะของดิน

                สภาพดิน  เป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก  อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ

 

ส่วนที่  ๑   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

๑.  ด้านกายภาพ

     1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

            ตำบลสมสนุกแต่เดิมพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ชื่อว่า  ป่าดงศรีชมพู   อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  ต่อมาได้มีราษฎรอพยพมาจากต่างจังหวัด  เช่น  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  ขอนแก่น  อุดรธานี  ทำการแผ้วถางป่าเป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร  และได้รวมตัวกันตั้งรกรากจัดตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น  เดิมเขตการปกครองขึ้นอยู่กับตำบลหนองยอง อำเภอโพนพิสัย  ต่อมาในปี ๒๕๓๒ ได้แยกเขตการปกครองเป็นตำบลสมสนุก  อำเภอปากคาด  จังหวัดหนองคายต่อมาเมื่อ ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๔   จังหวัดหนองคาย แยกการปกครองเป็นจังหวัดบึงกาฬ  จังหวัดอันดับที่ ๗๗  อำเภอปากคาด  จังหวัดหนองคาย จึงขึ้นกับอำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ

             องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก ยกฐานะจากสภาตำบล  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐  มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ   ๖๑  ตารางกิโลเมตร  หรือจำนวน  ๓๘,๑๒๕  ไร่  ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พ..๒๕๔๐   ต่อมาเมื่อ  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๔    จังหวัดหนองคาย แยกเป็นจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดอันดับที่ ๗๗  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก  อำเภอปากคาด  จังหวัดหนองคาย  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก  อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ

          

    ขนาดและที่ตั้ง

              องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก   มีพื้นที่ประมาณ ๖๑  ตารางกิโลเมตร  หรือจำนวน ๓๘,๑๒๕  ไร่  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอปากคาดลงมาทางใต้ ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ  ลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ระยะทาง ๖๐ กิโลเมตร 

 

               อาณาเขตติดต่อ

 

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ    ตำบลนาดง     ตำบลโนนศิลา   อำเภอปากคาด   จังหวัดบึงกาฬ

                                  ตำบลศรีชมพู   อำเภอโซ่พิสัย   จังหวัดบึงกาฬ

ทิศใต้             ติดต่อกับ    ตำบลหนองพันทา ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    ตำบลศรีชมภู   อำเภอโซ่พิสัย   จังหวัดบึงกาฬ

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ    ตำบลหนองยอง  ตำบลนาดง    อำเภอปากคาด   จังหวัดบึงกาฬ

   

 

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

                 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  เป็นที่ราบลุ่มสลับที่เนินและเป็นลูกคลื่น  มีลำห้วยหลายสายไหลผ่าน  เช่น      ห้วยคลอง ห้วยน้ำบุ้น ห้วยเกวียนหัก  ห้วยอ่าง และห้วยทราย

 

         1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

                 1.  ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เมษายน สภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัด

          2. ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมตุลาคม ฝนตกต่อเนื่องและฝนตกชุกในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม    

        3. ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มกราคม  อากาศเย็นถึงหนาว

 

                   1.4  ลักษณะของดิน

                สภาพดิน  เป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง  

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 5F9LDNxSat110358.docx


ชื่อไฟล์ : FFGRr1DSat24150.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ :

 

 

 

"สมสนุกน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำการศึกษา มุ่งพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สร้างความสมดุลอย่างยั่งยืน มั่งคง มั่งคั่ง และมีความสุข"

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

 

 

"สมสนุกน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำการศึกษา มุ่งพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สร้างความสมดุลอย่างยั่งยืน มั่งคง มั่งคั่ง และมีความสุข"

../add_file/

 

 

 

"สมสนุกน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำการศึกษา มุ่งพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สร้างความสมดุลอย่างยั่งยืน มั่งคง มั่งคั่ง และมีความสุข"ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/6/23752_3_1592819804388.pdf

ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

ชื่อไฟล์ : zh2qLwvWed113341.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 70fxxkMTue34049.docx


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันเลือกตั้ง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันเลือกตั้ง ../add_file/ประชาสัมพันเลือกตั้ง

ชื่อไฟล์ : v7CjCOTWed25922.pdf

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงเบอร์โทรศัพท์ผู้นำในเขตตำบลสมสนุก ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 1 นายประสิทธิ์ เข็มเครือ ผญบ. ม.1 093-7318574 2 นายสมจิตร แสนโพธิ์ ผญบ. ม.2 064-0697471 3 นายวิลัย เพ็งธรรม ผญบ. ม.3 080-7618415 4 นายผัน ดวงดี ผญบ. ม.4 086-2223460 5 นายเพลิน วรรณภักดี ผญบ. ม.5 098-5875663 6 นายสนั่น ดวงดี ผญบ. ม.6 065-2710610 7 นายสุวิตร ประจวบสุข ผญบ. ม.7 065-3190866 8 นายสมคิด ปิยะมาตย์ ผญบ. ม.8 082-1535920 เบอร์โทรศัพท์คณะผู้บริหารสมาชิกสภา ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ตำแหน่ง หมายเหตุ 1 นายศักดิ์ชัย มารมย์ 080-0124239 นายก อบต. 2 นายอุทัย ทวิลา 098-2195396 รองนายก 3 นายบุญตา ดวงแสนพุฒ รองนายก 4 นายลูกคิด แจ้งไพร 098-1844340 เลขานายก 5 นายปัญญาวุธ กางศรี 086-1848053 ส.อบต. ม.1 6 นายทองใส มะปะเท 088-3654265 ส.อบต. ม.1 7 นายประไพรศิลป์ ชัยชนะ 098-1757745 ส.อบต. ม.2 8 นายไพทูน ชมพันธ์ 087-2386016 ส.อบต. ม.2 9 นายสมบูรณ์ ศรีสุวรรณ 093-0865591 ส.อบต. ม.3 10 นายไมตรี วงค์จันทร์เรือง 098-6103172 ส.อบต. ม.3 11 นายเฉลิม นามสอน 085-6486323 ส.อบต. ม.4 12 นางทองพูน ติมา 087-9238464 ส.อบต. ม.4 13 นายสุนทร มารมย์ 098-6230681 ส.อบต. ม.5 14 นายสุริยนต์ ดำพลทัน 080-0076404 ส.อบต. ม.5 15 นายสายเพชร สิทธิชัย 081-3201929 ส.อบต. ม.6 16 นายหนูกัน เสวะโก 061-2348632 ส.อบต. ม.6 17 นายบัณฑิต พรมจันทร์ ส.อบต. ม.7 18 นายไพทูล กังขอนนอก 098-5868783 ส.อบต. ม.7 19 นายประยนต์ ปิยะมาตย์ 093-0847168 ส.อบต. ม.8 20 นางสิราวรรณ อุดมสุวรรณ 093-3947974 ส.อบต. ม.8 096-8783409 เบอร์โทรศัพท์พนักงาน ลูกจ้าง อบต.สมสนุก ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 1 นายปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร ปลัด อบต. 091-1620770 2 นายสิทธิศักดิ์ กว้างวงษ์ รองปลัด อบต. 095-1925756 3 นายสงกรานต์ อัครวิจิตร ผอ.คลัง 065-0703529 4 นางโอภาศ ศรีกงพาน นักวิเคราะห์ 081-7687845 5 นายวิฑูรย์ ยอดคีรี นักพัฒนาชุมชน 061-0303493 6 น.ส.ปวรรัตน์ สำมะโย นวก.ศึกษา 081-0552893 7 นางกรรณิกา บ่อทอง นักจัดการงานทั่วไป 085-7450178 8 นางสุดใจ แก่นพล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 093-1264019 9 น.ส.นันทิกานต์ หนองผือ ผช.จนท.นักวิเคราะห์ 089-5807859 10 นางระดา มณฑา ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ 096-5090419 11 น.ส.จิรวรรณ เลพล ผช.นักพัฒนาชุมชน 093-0498894 12 นายอนนท์ แคนวัง ผช.นวก.ศึกษา 093-4863898 13 นายสถิต แคนปา ผช.ช่างประปา 093-0851702 14 นายสมเกียรติ กองคำ พนง.น้ำประปา 091-3532703 15 นายประกาศ คำงาม ผช.ช่างประปา 089-0163857 16 นายบัวใส จันทร์ทอง จนท.ดับเพลิง 095-6491344 17 นายสยมภู อัตภูมิ ผช.จนท.ธุรการ 089-3943227 18 นายสมพร สัตตะโส พนง.ขับรถดับเพลิง 089-8485060 19 นายขวัญชัย แก่นพล จนท.ดับเพลิง 088-5095138 20 นายวิษณุ ผลบุญ จนท.ดับเพลิง 084-3594305 21 นางนฒพรพรรณ ศรีคุณ ครุผู้ดูแลเด็ก 084-9279527 22 นางอังคาร นารีรัตน์ ครุผู้ดูแลเด็ก 081-0843146 23 นางนวลจันทร์ สายคำมี ครุผู้ดูแลเด็ก 081-0843146 24 นายชมพู่ ประจักรใน นักการภารโรง 098-1783348 25 น.ส.กชพรรณ เดชไกร ครุผู้ดูแลเด็ก 081-9653094 26 น.ส.รชนีกร สุขะ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 085-4681228 27 น.ส.พนิดา พิสัยกุล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 089-6623275 28 นายอนุศักดิ์ ต้นกันยา จนท.ดับเพลิง 084-3897845 29 น.ส.นันทิยา พินทะภูวงค์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 082-1447353 30 นายเจริญชัย ภูมิเศษ จนท.ดับเพลิง 088-3245794 31 นายสมควร ฉันดี พนักงานขับรถกู้ชีพ 088-5095138 32 นายพิสุทธิ์ โมระพัฒ จนท.ดับเพลิง 080-7610509 33 นายกฤษฎา ไชยคำ ผช.ช่างประปา 088-3308278 34 นายสมชาย มณฑา จนท.กู้ชีพ 086-1377610 35 นางบัวเงิน ดำพลทัน แม่บ้าน สนง. 080-2609379 36 น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ แม่บ้าน สนง. 092-6151567 37 นางอนุสรา พรมจันทร์ จนท.กู้ชีพ 096-1869565 38 น.ส.รุ่งนภา ชนะวงศ์ คนงานทั่วไป 082-9055419 39 น.ส.สุจิตรา แคนหนอง จนท.บันทึกข้อมูล 064-5729497 40 น.ส.อรินญา เลพล ผช.จพง.ธุรการ 084-7839547 41 น.ส.บุษบาไพร คำพินันท์ ผช.จพง.สาธาฯ 098-9192844 42 น.ส.สุรีพร มารมย์ ผช.จพง.พัสดุ 089-9061764 43 น.ส.นฤมล แคนวัง ผช.นวก.การเงินและบัญชี 098-1094864 44 น.ส.ดวงฤทัย ทองมหา ผช.จพง.การเกษตร 063-7199951 45 น.ส.วรุณีย์ วงค์จันทร์เรือง ผช.จนท.การเงินและบัญชี 095-3284291 46 น.ส.รุ่งอรุณ ชมพันธ์ ผช.นิติกร 098-5875688 47 น.ส.ศศิรดา วรกฏ จนท.กู้ชีพ 093-0935029 48 นางพวงไพรนุช เพ็งธรรม จนท.บันทึกข้อมูล 085-4574302 49 นายเกรียงไกร พรมจันทร์ จนท.บันทึกข้อมูล 088-6084989 50 น.ส.ชลกร แคนปา จนท.บันทึกข้อมูล 093-3746473 51 นายสราวุฒิ สิทธิพุฒ พนักงานขับรถ 093-3209383 52 นายพงษ์นรินทร์ ห่อมลา ผช.ช่างไฟฟ้า 098-1345548 53 นายจิระวัฒน์ สุทาวา พนง.ขับรถดับเพลิง 098-1313850 54 นายนัฐพงษ์ คำพิลา พนง.ขับรถดับเพลิง 064-1488054 55 นายบัญชา ประจักรใน พนักงานขับรถ 062-1255259 56 นายตนุภัทร อาจจำปา ผช.ช่าง 093-4938252 57 นายสุเชาว์ มารมย์ พนักงานขับรถ 087-9107177 58 นางประกาย หม่วยหลง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 093-0902235 59 น.ส.วรรณี โพธิ์สิงห์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 098-7021210 60 นางยุภาพร อ้นอิทร์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 089-0108184 61 น.ส.เพ็ญพักต์ รักษาศรี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 085-6432064 62 น.ส.วิจิตร โนรินทรื ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 065-2496160 63 นายบุญยิ่ง ตันสันเทียะ พนง.ขับรถขยะ 093-0498894 64 นายวัชระ แน่นอุดร คนสวน 080-7149763 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงเบอร์โทรศัพท์ผู้นำในเขตตำบลสมสนุก ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 1 นายประสิทธิ์ เข็มเครือ ผญบ. ม.1 093-7318574 2 นายสมจิตร แสนโพธิ์ ผญบ. ม.2 064-0697471 3 นายวิลัย เพ็งธรรม ผญบ. ม.3 080-7618415 4 นายผัน ดวงดี ผญบ. ม.4 086-2223460 5 นายเพลิน วรรณภักดี ผญบ. ม.5 098-5875663 6 นายสนั่น ดวงดี ผญบ. ม.6 065-2710610 7 นายสุวิตร ประจวบสุข ผญบ. ม.7 065-3190866 8 นายสมคิด ปิยะมาตย์ ผญบ. ม.8 082-1535920 เบอร์โทรศัพท์คณะผู้บริหารสมาชิกสภา ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ตำแหน่ง หมายเหตุ 1 นายศักดิ์ชัย มารมย์ 080-0124239 นายก อบต. 2 นายอุทัย ทวิลา 098-2195396 รองนายก 3 นายบุญตา ดวงแสนพุฒ รองนายก 4 นายลูกคิด แจ้งไพร 098-1844340 เลขานายก 5 นายปัญญาวุธ กางศรี 086-1848053 ส.อบต. ม.1 6 นายทองใส มะปะเท 088-3654265 ส.อบต. ม.1 7 นายประไพรศิลป์ ชัยชนะ 098-1757745 ส.อบต. ม.2 8 นายไพทูน ชมพันธ์ 087-2386016 ส.อบต. ม.2 9 นายสมบูรณ์ ศรีสุวรรณ 093-0865591 ส.อบต. ม.3 10 นายไมตรี วงค์จันทร์เรือง 098-6103172 ส.อบต. ม.3 11 นายเฉลิม นามสอน 085-6486323 ส.อบต. ม.4 12 นางทองพูน ติมา 087-9238464 ส.อบต. ม.4 13 นายสุนทร มารมย์ 098-6230681 ส.อบต. ม.5 14 นายสุริยนต์ ดำพลทัน 080-0076404 ส.อบต. ม.5 15 นายสายเพชร สิทธิชัย 081-3201929 ส.อบต. ม.6 16 นายหนูกัน เสวะโก 061-2348632 ส.อบต. ม.6 17 นายบัณฑิต พรมจันทร์ ส.อบต. ม.7 18 นายไพทูล กังขอนนอก 098-5868783 ส.อบต. ม.7 19 นายประยนต์ ปิยะมาตย์ 093-0847168 ส.อบต. ม.8 20 นางสิราวรรณ อุดมสุวรรณ 093-3947974 ส.อบต. ม.8 096-8783409 เบอร์โทรศัพท์พนักงาน ลูกจ้าง อบต.สมสนุก ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 1 นายปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร ปลัด อบต. 091-1620770 2 นายสิทธิศักดิ์ กว้างวงษ์ รองปลัด อบต. 095-1925756 3 นายสงกรานต์ อัครวิจิตร ผอ.คลัง 065-0703529 4 นางโอภาศ ศรีกงพาน นักวิเคราะห์ 081-7687845 5 นายวิฑูรย์ ยอดคีรี นักพัฒนาชุมชน 061-0303493 6 น.ส.ปวรรัตน์ สำมะโย นวก.ศึกษา 081-0552893 7 นางกรรณิกา บ่อทอง นักจัดการงานทั่วไป 085-7450178 8 นางสุดใจ แก่นพล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 093-1264019 9 น.ส.นันทิกานต์ หนองผือ ผช.จนท.นักวิเคราะห์ 089-5807859 10 นางระดา มณฑา ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ 096-5090419 11 น.ส.จิรวรรณ เลพล ผช.นักพัฒนาชุมชน 093-0498894 12 นายอนนท์ แคนวัง ผช.นวก.ศึกษา 093-4863898 13 นายสถิต แคนปา ผช.ช่างประปา 093-0851702 14 นายสมเกียรติ กองคำ พนง.น้ำประปา 091-3532703 15 นายประกาศ คำงาม ผช.ช่างประปา 089-0163857 16 นายบัวใส จันทร์ทอง จนท.ดับเพลิง 095-6491344 17 นายสยมภู อัตภูมิ ผช.จนท.ธุรการ 089-3943227 18 นายสมพร สัตตะโส พนง.ขับรถดับเพลิง 089-8485060 19 นายขวัญชัย แก่นพล จนท.ดับเพลิง 088-5095138 20 นายวิษณุ ผลบุญ จนท.ดับเพลิง 084-3594305 21 นางนฒพรพรรณ ศรีคุณ ครุผู้ดูแลเด็ก 084-9279527 22 นางอังคาร นารีรัตน์ ครุผู้ดูแลเด็ก 081-0843146 23 นางนวลจันทร์ สายคำมี ครุผู้ดูแลเด็ก 081-0843146 24 นายชมพู่ ประจักรใน นักการภารโรง 098-1783348 25 น.ส.กชพรรณ เดชไกร ครุผู้ดูแลเด็ก 081-9653094 26 น.ส.รชนีกร สุขะ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 085-4681228 27 น.ส.พนิดา พิสัยกุล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 089-6623275 28 นายอนุศักดิ์ ต้นกันยา จนท.ดับเพลิง 084-3897845 29 น.ส.นันทิยา พินทะภูวงค์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 082-1447353 30 นายเจริญชัย ภูมิเศษ จนท.ดับเพลิง 088-3245794 31 นายสมควร ฉันดี พนักงานขับรถกู้ชีพ 088-5095138 32 นายพิสุทธิ์ โมระพัฒ จนท.ดับเพลิง 080-7610509 33 นายกฤษฎา ไชยคำ ผช.ช่างประปา 088-3308278 34 นายสมชาย มณฑา จนท.กู้ชีพ 086-1377610 35 นางบัวเงิน ดำพลทัน แม่บ้าน สนง. 080-2609379 36 น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ แม่บ้าน สนง. 092-6151567 37 นางอนุสรา พรมจันทร์ จนท.กู้ชีพ 096-1869565 38 น.ส.รุ่งนภา ชนะวงศ์ คนงานทั่วไป 082-9055419 39 น.ส.สุจิตรา แคนหนอง จนท.บันทึกข้อมูล 064-5729497 40 น.ส.อรินญา เลพล ผช.จพง.ธุรการ 084-7839547 41 น.ส.บุษบาไพร คำพินันท์ ผช.จพง.สาธาฯ 098-9192844 42 น.ส.สุรีพร มารมย์ ผช.จพง.พัสดุ 089-9061764 43 น.ส.นฤมล แคนวัง ผช.นวก.การเงินและบัญชี 098-1094864 44 น.ส.ดวงฤทัย ทองมหา ผช.จพง.การเกษตร 063-7199951 45 น.ส.วรุณีย์ วงค์จันทร์เรือง ผช.จนท.การเงินและบัญชี 095-3284291 46 น.ส.รุ่งอรุณ ชมพันธ์ ผช.นิติกร 098-5875688 47 น.ส.ศศิรดา วรกฏ จนท.กู้ชีพ 093-0935029 48 นางพวงไพรนุช เพ็งธรรม จนท.บันทึกข้อมูล 085-4574302 49 นายเกรียงไกร พรมจันทร์ จนท.บันทึกข้อมูล 088-6084989 50 น.ส.ชลกร แคนปา จนท.บันทึกข้อมูล 093-3746473 51 นายสราวุฒิ สิทธิพุฒ พนักงานขับรถ 093-3209383 52 นายพงษ์นรินทร์ ห่อมลา ผช.ช่างไฟฟ้า 098-1345548 53 นายจิระวัฒน์ สุทาวา พนง.ขับรถดับเพลิง 098-1313850 54 นายนัฐพงษ์ คำพิลา พนง.ขับรถดับเพลิง 064-1488054 55 นายบัญชา ประจักรใน พนักงานขับรถ 062-1255259 56 นายตนุภัทร อาจจำปา ผช.ช่าง 093-4938252 57 นายสุเชาว์ มารมย์ พนักงานขับรถ 087-9107177 58 นางประกาย หม่วยหลง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 093-0902235 59 น.ส.วรรณี โพธิ์สิงห์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 098-7021210 60 นางยุภาพร อ้นอิทร์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 089-0108184 61 น.ส.เพ็ญพักต์ รักษาศรี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 085-6432064 62 น.ส.วิจิตร โนรินทรื ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 065-2496160 63 นายบุญยิ่ง ตันสันเทียะ พนง.ขับรถขยะ 093-0498894 64 นายวัชระ แน่นอุดร คนสวน 080-7149763 ../add_file/รอปรับปรุงเบอร์โทรศัพท์ผู้นำในเขตตำบลสมสนุก ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 1 นายประสิทธิ์ เข็มเครือ ผญบ. ม.1 093-7318574 2 นายสมจิตร แสนโพธิ์ ผญบ. ม.2 064-0697471 3 นายวิลัย เพ็งธรรม ผญบ. ม.3 080-7618415 4 นายผัน ดวงดี ผญบ. ม.4 086-2223460 5 นายเพลิน วรรณภักดี ผญบ. ม.5 098-5875663 6 นายสนั่น ดวงดี ผญบ. ม.6 065-2710610 7 นายสุวิตร ประจวบสุข ผญบ. ม.7 065-3190866 8 นายสมคิด ปิยะมาตย์ ผญบ. ม.8 082-1535920 เบอร์โทรศัพท์คณะผู้บริหารสมาชิกสภา ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ตำแหน่ง หมายเหตุ 1 นายศักดิ์ชัย มารมย์ 080-0124239 นายก อบต. 2 นายอุทัย ทวิลา 098-2195396 รองนายก 3 นายบุญตา ดวงแสนพุฒ รองนายก 4 นายลูกคิด แจ้งไพร 098-1844340 เลขานายก 5 นายปัญญาวุธ กางศรี 086-1848053 ส.อบต. ม.1 6 นายทองใส มะปะเท 088-3654265 ส.อบต. ม.1 7 นายประไพรศิลป์ ชัยชนะ 098-1757745 ส.อบต. ม.2 8 นายไพทูน ชมพันธ์ 087-2386016 ส.อบต. ม.2 9 นายสมบูรณ์ ศรีสุวรรณ 093-0865591 ส.อบต. ม.3 10 นายไมตรี วงค์จันทร์เรือง 098-6103172 ส.อบต. ม.3 11 นายเฉลิม นามสอน 085-6486323 ส.อบต. ม.4 12 นางทองพูน ติมา 087-9238464 ส.อบต. ม.4 13 นายสุนทร มารมย์ 098-6230681 ส.อบต. ม.5 14 นายสุริยนต์ ดำพลทัน 080-0076404 ส.อบต. ม.5 15 นายสายเพชร สิทธิชัย 081-3201929 ส.อบต. ม.6 16 นายหนูกัน เสวะโก 061-2348632 ส.อบต. ม.6 17 นายบัณฑิต พรมจันทร์ ส.อบต. ม.7 18 นายไพทูล กังขอนนอก 098-5868783 ส.อบต. ม.7 19 นายประยนต์ ปิยะมาตย์ 093-0847168 ส.อบต. ม.8 20 นางสิราวรรณ อุดมสุวรรณ 093-3947974 ส.อบต. ม.8 096-8783409 เบอร์โทรศัพท์พนักงาน ลูกจ้าง อบต.สมสนุก ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 1 นายปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร ปลัด อบต. 091-1620770 2 นายสิทธิศักดิ์ กว้างวงษ์ รองปลัด อบต. 095-1925756 3 นายสงกรานต์ อัครวิจิตร ผอ.คลัง 065-0703529 4 นางโอภาศ ศรีกงพาน นักวิเคราะห์ 081-7687845 5 นายวิฑูรย์ ยอดคีรี นักพัฒนาชุมชน 061-0303493 6 น.ส.ปวรรัตน์ สำมะโย นวก.ศึกษา 081-0552893 7 นางกรรณิกา บ่อทอง นักจัดการงานทั่วไป 085-7450178 8 นางสุดใจ แก่นพล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 093-1264019 9 น.ส.นันทิกานต์ หนองผือ ผช.จนท.นักวิเคราะห์ 089-5807859 10 นางระดา มณฑา ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ 096-5090419 11 น.ส.จิรวรรณ เลพล ผช.นักพัฒนาชุมชน 093-0498894 12 นายอนนท์ แคนวัง ผช.นวก.ศึกษา 093-4863898 13 นายสถิต แคนปา ผช.ช่างประปา 093-0851702 14 นายสมเกียรติ กองคำ พนง.น้ำประปา 091-3532703 15 นายประกาศ คำงาม ผช.ช่างประปา 089-0163857 16 นายบัวใส จันทร์ทอง จนท.ดับเพลิง 095-6491344 17 นายสยมภู อัตภูมิ ผช.จนท.ธุรการ 089-3943227 18 นายสมพร สัตตะโส พนง.ขับรถดับเพลิง 089-8485060 19 นายขวัญชัย แก่นพล จนท.ดับเพลิง 088-5095138 20 นายวิษณุ ผลบุญ จนท.ดับเพลิง 084-3594305 21 นางนฒพรพรรณ ศรีคุณ ครุผู้ดูแลเด็ก 084-9279527 22 นางอังคาร นารีรัตน์ ครุผู้ดูแลเด็ก 081-0843146 23 นางนวลจันทร์ สายคำมี ครุผู้ดูแลเด็ก 081-0843146 24 นายชมพู่ ประจักรใน นักการภารโรง 098-1783348 25 น.ส.กชพรรณ เดชไกร ครุผู้ดูแลเด็ก 081-9653094 26 น.ส.รชนีกร สุขะ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 085-4681228 27 น.ส.พนิดา พิสัยกุล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 089-6623275 28 นายอนุศักดิ์ ต้นกันยา จนท.ดับเพลิง 084-3897845 29 น.ส.นันทิยา พินทะภูวงค์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 082-1447353 30 นายเจริญชัย ภูมิเศษ จนท.ดับเพลิง 088-3245794 31 นายสมควร ฉันดี พนักงานขับรถกู้ชีพ 088-5095138 32 นายพิสุทธิ์ โมระพัฒ จนท.ดับเพลิง 080-7610509 33 นายกฤษฎา ไชยคำ ผช.ช่างประปา 088-3308278 34 นายสมชาย มณฑา จนท.กู้ชีพ 086-1377610 35 นางบัวเงิน ดำพลทัน แม่บ้าน สนง. 080-2609379 36 น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ แม่บ้าน สนง. 092-6151567 37 นางอนุสรา พรมจันทร์ จนท.กู้ชีพ 096-1869565 38 น.ส.รุ่งนภา ชนะวงศ์ คนงานทั่วไป 082-9055419 39 น.ส.สุจิตรา แคนหนอง จนท.บันทึกข้อมูล 064-5729497 40 น.ส.อรินญา เลพล ผช.จพง.ธุรการ 084-7839547 41 น.ส.บุษบาไพร คำพินันท์ ผช.จพง.สาธาฯ 098-9192844 42 น.ส.สุรีพร มารมย์ ผช.จพง.พัสดุ 089-9061764 43 น.ส.นฤมล แคนวัง ผช.นวก.การเงินและบัญชี 098-1094864 44 น.ส.ดวงฤทัย ทองมหา ผช.จพง.การเกษตร 063-7199951 45 น.ส.วรุณีย์ วงค์จันทร์เรือง ผช.จนท.การเงินและบัญชี 095-3284291 46 น.ส.รุ่งอรุณ ชมพันธ์ ผช.นิติกร 098-5875688 47 น.ส.ศศิรดา วรกฏ จนท.กู้ชีพ 093-0935029 48 นางพวงไพรนุช เพ็งธรรม จนท.บันทึกข้อมูล 085-4574302 49 นายเกรียงไกร พรมจันทร์ จนท.บันทึกข้อมูล 088-6084989 50 น.ส.ชลกร แคนปา จนท.บันทึกข้อมูล 093-3746473 51 นายสราวุฒิ สิทธิพุฒ พนักงานขับรถ 093-3209383 52 นายพงษ์นรินทร์ ห่อมลา ผช.ช่างไฟฟ้า 098-1345548 53 นายจิระวัฒน์ สุทาวา พนง.ขับรถดับเพลิง 098-1313850 54 นายนัฐพงษ์ คำพิลา พนง.ขับรถดับเพลิง 064-1488054 55 นายบัญชา ประจักรใน พนักงานขับรถ 062-1255259 56 นายตนุภัทร อาจจำปา ผช.ช่าง 093-4938252 57 นายสุเชาว์ มารมย์ พนักงานขับรถ 087-9107177 58 นางประกาย หม่วยหลง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 093-0902235 59 น.ส.วรรณี โพธิ์สิงห์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 098-7021210 60 นางยุภาพร อ้นอิทร์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 089-0108184 61 น.ส.เพ็ญพักต์ รักษาศรี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 085-6432064 62 น.ส.วิจิตร โนรินทรื ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 065-2496160 63 นายบุญยิ่ง ตันสันเทียะ พนง.ขับรถขยะ 093-0498894 64 นายวัชระ แน่นอุดร คนสวน 080-7149763

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : N5WvtTOThu32038.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 ../add_file/ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : ประกาศราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี ../add_file/ประกาศราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : งานสวัสดิการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก โดยมีกลุ่มสตรีตำบลสมสนุก เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมจับผ้าประดับ และการประดิษฐ์บายศรี จำนวน 80 คน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: งานสวัสดิการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก โดยมีกลุ่มสตรีตำบลสมสนุก เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมจับผ้าประดับ และการประดิษฐ์บายศรี จำนวน 80 คน ../add_file/งานสวัสดิการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก โดยมีกลุ่มสตรีตำบลสมสนุก เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมจับผ้าประดับ และการประดิษฐ์บายศรี จำนวน 80 คน

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 10-09-62 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 10-09-62 ../add_file/10-09-62

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ เข้ารับการคัดเลือกความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ เข้ารับการคัดเลือกความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก ../add_file/ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ เข้ารับการคัดเลือกความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : trnkyGDSat101701.doc


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : S7HfOLlThu105633.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Fh21ArMThu105911.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1ecm0kSWed121801.docx


ชื่อไฟล์ : JRB1BuyThu111849.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 9eVGmIMFri93823.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : cLMzyepMon31416.xls


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 95 หมู่ 4 บ้านสมสนุก ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190 โทรศัพท์ / โทรสาร 042-088214 (สำนักปลัด) 042-490851 ( กองคลัง) 080-0124239 ติดต่อ นายศักดิ์ชัย มารมย์ (นายก อบต.สมสนุก) 0934732434 ติดต่อ จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร (ปลัด อบต.สมสนุก) Facebook :อบต.สมสนุก องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เว็บไซด์ : https://www.somsanook.go.th e-mail:somsanook.go.th@gmail.com ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 95 หมู่ 4 บ้านสมสนุก ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190 โทรศัพท์ / โทรสาร 042-088214 (สำนักปลัด) 042-490851 ( กองคลัง) 080-0124239 ติดต่อ นายศักดิ์ชัย มารมย์ (นายก อบต.สมสนุก) 0934732434 ติดต่อ จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร (ปลัด อบต.สมสนุก) Facebook :อบต.สมสนุก องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เว็บไซด์ : https://www.somsanook.go.th e-mail:somsanook.go.th@gmail.com ../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 95 หมู่ 4 บ้านสมสนุก ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190 โทรศัพท์ / โทรสาร 042-088214 (สำนักปลัด) 042-490851 ( กองคลัง) 080-0124239 ติดต่อ นายศักดิ์ชัย มารมย์ (นายก อบต.สมสนุก) 0934732434 ติดต่อ จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร (ปลัด อบต.สมสนุก) Facebook :อบต.สมสนุก องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เว็บไซด์ : https://www.somsanook.go.th e-mail:somsanook.go.th@gmail.com

ชื่อไฟล์ : Xuq3krITue12658.doc


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 23rRIoWThu93834.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : PCf1wnEThu32017.docx


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 118TPtkFri24825.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ZFxZlm1Tue110602.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : vSlC1mlWed21358.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : PvU5cTYWed91331.docx


ชื่อไฟล์ : TWOqiMxFri31237.docx


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : tOBAWlQWed91411.docx


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 0RMWWgEWed91716.docx


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Ln5rcXNWed13943.xls


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : FfWp0OpWed14259.xls


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : fGYCT9cWed14625.xls


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : XftyalJFri14359.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : W4PoPmsSat32000.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : LNu2eAsSat35558.pdf

ชื่อไฟล์ : xzV9wSASat41513.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : YU5lF7RTue10419.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 6t5k4lVFri44008.pdf

ชื่อไฟล์ : 149u4Q2Wed112058.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 6edqsvjWed114526.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : u1b3Bq7Fri21555.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงเบอร์โทรศัพท์ผู้นำในเขตตำบลสมสนุก ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 1 นายประสิทธิ์ เข็มเครือ ผญบ. ม.1 093-7318574 2 นายสมจิตร แสนโพธิ์ ผญบ. ม.2 064-0697471 3 นายวิลัย เพ็งธรรม ผญบ. ม.3 080-7618415 4 นายผัน ดวงดี ผญบ. ม.4 086-2223460 5 นายเพลิน วรรณภักดี ผญบ. ม.5 098-5875663 6 นายสนั่น ดวงดี ผญบ. ม.6 065-2710610 7 นายสุวิตร ประจวบสุข ผญบ. ม.7 065-3190866 8 นายสมคิด ปิยะมาตย์ ผญบ. ม.8 082-1535920 เบอร์โทรศัพท์คณะผู้บริหารสมาชิกสภา ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ตำแหน่ง หมายเหตุ 1 นายศักดิ์ชัย มารมย์ 080-0124239 นายก อบต. 2 นายอุทัย ทวิลา 098-2195396 รองนายก 3 นายบุญตา ดวงแสนพุฒ รองนายก 4 นายลูกคิด แจ้งไพร 098-1844340 เลขานายก 5 นายปัญญาวุธ กางศรี 086-1848053 ส.อบต. ม.1 6 นายทองใส มะปะเท 088-3654265 ส.อบต. ม.1 7 นายประไพรศิลป์ ชัยชนะ 098-1757745 ส.อบต. ม.2 8 นายไพทูน ชมพันธ์ 087-2386016 ส.อบต. ม.2 9 นายสมบูรณ์ ศรีสุวรรณ 093-0865591 ส.อบต. ม.3 10 นายไมตรี วงค์จันทร์เรือง 098-6103172 ส.อบต. ม.3 11 นายเฉลิม นามสอน 085-6486323 ส.อบต. ม.4 12 นางทองพูน ติมา 087-9238464 ส.อบต. ม.4 13 นายสุนทร มารมย์ 098-6230681 ส.อบต. ม.5 14 นายสุริยนต์ ดำพลทัน 080-0076404 ส.อบต. ม.5 15 นายสายเพชร สิทธิชัย 081-3201929 ส.อบต. ม.6 16 นายหนูกัน เสวะโก 061-2348632 ส.อบต. ม.6 17 นายบัณฑิต พรมจันทร์ ส.อบต. ม.7 18 นายไพทูล กังขอนนอก 098-5868783 ส.อบต. ม.7 19 นายประยนต์ ปิยะมาตย์ 093-0847168 ส.อบต. ม.8 20 นางสิราวรรณ อุดมสุวรรณ 093-3947974 ส.อบต. ม.8 096-8783409 เบอร์โทรศัพท์พนักงาน ลูกจ้าง อบต.สมสนุก ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 1 นายปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร ปลัด อบต. 091-1620770 2 นายสิทธิศักดิ์ กว้างวงษ์ รองปลัด อบต. 095-1925756 3 นายสงกรานต์ อัครวิจิตร ผอ.คลัง 065-0703529 4 นางโอภาศ ศรีกงพาน นักวิเคราะห์ 081-7687845 5 นายวิฑูรย์ ยอดคีรี นักพัฒนาชุมชน 061-0303493 6 น.ส.ปวรรัตน์ สำมะโย นวก.ศึกษา 081-0552893 7 นางกรรณิกา บ่อทอง นักจัดการงานทั่วไป 085-7450178 8 นางสุดใจ แก่นพล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 093-1264019 9 น.ส.นันทิกานต์ หนองผือ ผช.จนท.นักวิเคราะห์ 089-5807859 10 นางระดา มณฑา ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ 096-5090419 11 น.ส.จิรวรรณ เลพล ผช.นักพัฒนาชุมชน 093-0498894 12 นายอนนท์ แคนวัง ผช.นวก.ศึกษา 093-4863898 13 นายสถิต แคนปา ผช.ช่างประปา 093-0851702 14 นายสมเกียรติ กองคำ พนง.น้ำประปา 091-3532703 15 นายประกาศ คำงาม ผช.ช่างประปา 089-0163857 16 นายบัวใส จันทร์ทอง จนท.ดับเพลิง 095-6491344 17 นายสยมภู อัตภูมิ ผช.จนท.ธุรการ 089-3943227 18 นายสมพร สัตตะโส พนง.ขับรถดับเพลิง 089-8485060 19 นายขวัญชัย แก่นพล จนท.ดับเพลิง 088-5095138 20 นายวิษณุ ผลบุญ จนท.ดับเพลิง 084-3594305 21 นางนฒพรพรรณ ศรีคุณ ครุผู้ดูแลเด็ก 084-9279527 22 นางอังคาร นารีรัตน์ ครุผู้ดูแลเด็ก 081-0843146 23 นางนวลจันทร์ สายคำมี ครุผู้ดูแลเด็ก 081-0843146 24 นายชมพู่ ประจักรใน นักการภารโรง 098-1783348 25 น.ส.กชพรรณ เดชไกร ครุผู้ดูแลเด็ก 081-9653094 26 น.ส.รชนีกร สุขะ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 085-4681228 27 น.ส.พนิดา พิสัยกุล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 089-6623275 28 นายอนุศักดิ์ ต้นกันยา จนท.ดับเพลิง 084-3897845 29 น.ส.นันทิยา พินทะภูวงค์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 082-1447353 30 นายเจริญชัย ภูมิเศษ จนท.ดับเพลิง 088-3245794 31 นายสมควร ฉันดี พนักงานขับรถกู้ชีพ 088-5095138 32 นายพิสุทธิ์ โมระพัฒ จนท.ดับเพลิง 080-7610509 33 นายกฤษฎา ไชยคำ ผช.ช่างประปา 088-3308278 34 นายสมชาย มณฑา จนท.กู้ชีพ 086-1377610 35 นางบัวเงิน ดำพลทัน แม่บ้าน สนง. 080-2609379 36 น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ แม่บ้าน สนง. 092-6151567 37 นางอนุสรา พรมจันทร์ จนท.กู้ชีพ 096-1869565 38 น.ส.รุ่งนภา ชนะวงศ์ คนงานทั่วไป 082-9055419 39 น.ส.สุจิตรา แคนหนอง จนท.บันทึกข้อมูล 064-5729497 40 น.ส.อรินญา เลพล ผช.จพง.ธุรการ 084-7839547 41 น.ส.บุษบาไพร คำพินันท์ ผช.จพง.สาธาฯ 098-9192844 42 น.ส.สุรีพร มารมย์ ผช.จพง.พัสดุ 089-9061764 43 น.ส.นฤมล แคนวัง ผช.นวก.การเงินและบัญชี 098-1094864 44 น.ส.ดวงฤทัย ทองมหา ผช.จพง.การเกษตร 063-7199951 45 น.ส.วรุณีย์ วงค์จันทร์เรือง ผช.จนท.การเงินและบัญชี 095-3284291 46 น.ส.รุ่งอรุณ ชมพันธ์ ผช.นิติกร 098-5875688 47 น.ส.ศศิรดา วรกฏ จนท.กู้ชีพ 093-0935029 48 นางพวงไพรนุช เพ็งธรรม จนท.บันทึกข้อมูล 085-4574302 49 นายเกรียงไกร พรมจันทร์ จนท.บันทึกข้อมูล 088-6084989 50 น.ส.ชลกร แคนปา จนท.บันทึกข้อมูล 093-3746473 51 นายสราวุฒิ สิทธิพุฒ พนักงานขับรถ 093-3209383 52 นายพงษ์นรินทร์ ห่อมลา ผช.ช่างไฟฟ้า 098-1345548 53 นายจิระวัฒน์ สุทาวา พนง.ขับรถดับเพลิง 098-1313850 54 นายนัฐพงษ์ คำพิลา พนง.ขับรถดับเพลิง 064-1488054 55 นายบัญชา ประจักรใน พนักงานขับรถ 062-1255259 56 นายตนุภัทร อาจจำปา ผช.ช่าง 093-4938252 57 นายสุเชาว์ มารมย์ พนักงานขับรถ 087-9107177 58 นางประกาย หม่วยหลง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 093-0902235 59 น.ส.วรรณี โพธิ์สิงห์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 098-7021210 60 นางยุภาพร อ้นอิทร์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 089-0108184 61 น.ส.เพ็ญพักต์ รักษาศรี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 085-6432064 62 น.ส.วิจิตร โนรินทรื ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 065-2496160 63 นายบุญยิ่ง ตันสันเทียะ พนง.ขับรถขยะ 093-0498894 64 นายวัชระ แน่นอุดร คนสวน 080-7149763 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงเบอร์โทรศัพท์ผู้นำในเขตตำบลสมสนุก ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 1 นายประสิทธิ์ เข็มเครือ ผญบ. ม.1 093-7318574 2 นายสมจิตร แสนโพธิ์ ผญบ. ม.2 064-0697471 3 นายวิลัย เพ็งธรรม ผญบ. ม.3 080-7618415 4 นายผัน ดวงดี ผญบ. ม.4 086-2223460 5 นายเพลิน วรรณภักดี ผญบ. ม.5 098-5875663 6 นายสนั่น ดวงดี ผญบ. ม.6 065-2710610 7 นายสุวิตร ประจวบสุข ผญบ. ม.7 065-3190866 8 นายสมคิด ปิยะมาตย์ ผญบ. ม.8 082-1535920 เบอร์โทรศัพท์คณะผู้บริหารสมาชิกสภา ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ตำแหน่ง หมายเหตุ 1 นายศักดิ์ชัย มารมย์ 080-0124239 นายก อบต. 2 นายอุทัย ทวิลา 098-2195396 รองนายก 3 นายบุญตา ดวงแสนพุฒ รองนายก 4 นายลูกคิด แจ้งไพร 098-1844340 เลขานายก 5 นายปัญญาวุธ กางศรี 086-1848053 ส.อบต. ม.1 6 นายทองใส มะปะเท 088-3654265 ส.อบต. ม.1 7 นายประไพรศิลป์ ชัยชนะ 098-1757745 ส.อบต. ม.2 8 นายไพทูน ชมพันธ์ 087-2386016 ส.อบต. ม.2 9 นายสมบูรณ์ ศรีสุวรรณ 093-0865591 ส.อบต. ม.3 10 นายไมตรี วงค์จันทร์เรือง 098-6103172 ส.อบต. ม.3 11 นายเฉลิม นามสอน 085-6486323 ส.อบต. ม.4 12 นางทองพูน ติมา 087-9238464 ส.อบต. ม.4 13 นายสุนทร มารมย์ 098-6230681 ส.อบต. ม.5 14 นายสุริยนต์ ดำพลทัน 080-0076404 ส.อบต. ม.5 15 นายสายเพชร สิทธิชัย 081-3201929 ส.อบต. ม.6 16 นายหนูกัน เสวะโก 061-2348632 ส.อบต. ม.6 17 นายบัณฑิต พรมจันทร์ ส.อบต. ม.7 18 นายไพทูล กังขอนนอก 098-5868783 ส.อบต. ม.7 19 นายประยนต์ ปิยะมาตย์ 093-0847168 ส.อบต. ม.8 20 นางสิราวรรณ อุดมสุวรรณ 093-3947974 ส.อบต. ม.8 096-8783409 เบอร์โทรศัพท์พนักงาน ลูกจ้าง อบต.สมสนุก ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 1 นายปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร ปลัด อบต. 091-1620770 2 นายสิทธิศักดิ์ กว้างวงษ์ รองปลัด อบต. 095-1925756 3 นายสงกรานต์ อัครวิจิตร ผอ.คลัง 065-0703529 4 นางโอภาศ ศรีกงพาน นักวิเคราะห์ 081-7687845 5 นายวิฑูรย์ ยอดคีรี นักพัฒนาชุมชน 061-0303493 6 น.ส.ปวรรัตน์ สำมะโย นวก.ศึกษา 081-0552893 7 นางกรรณิกา บ่อทอง นักจัดการงานทั่วไป 085-7450178 8 นางสุดใจ แก่นพล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 093-1264019 9 น.ส.นันทิกานต์ หนองผือ ผช.จนท.นักวิเคราะห์ 089-5807859 10 นางระดา มณฑา ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ 096-5090419 11 น.ส.จิรวรรณ เลพล ผช.นักพัฒนาชุมชน 093-0498894 12 นายอนนท์ แคนวัง ผช.นวก.ศึกษา 093-4863898 13 นายสถิต แคนปา ผช.ช่างประปา 093-0851702 14 นายสมเกียรติ กองคำ พนง.น้ำประปา 091-3532703 15 นายประกาศ คำงาม ผช.ช่างประปา 089-0163857 16 นายบัวใส จันทร์ทอง จนท.ดับเพลิง 095-6491344 17 นายสยมภู อัตภูมิ ผช.จนท.ธุรการ 089-3943227 18 นายสมพร สัตตะโส พนง.ขับรถดับเพลิง 089-8485060 19 นายขวัญชัย แก่นพล จนท.ดับเพลิง 088-5095138 20 นายวิษณุ ผลบุญ จนท.ดับเพลิง 084-3594305 21 นางนฒพรพรรณ ศรีคุณ ครุผู้ดูแลเด็ก 084-9279527 22 นางอังคาร นารีรัตน์ ครุผู้ดูแลเด็ก 081-0843146 23 นางนวลจันทร์ สายคำมี ครุผู้ดูแลเด็ก 081-0843146 24 นายชมพู่ ประจักรใน นักการภารโรง 098-1783348 25 น.ส.กชพรรณ เดชไกร ครุผู้ดูแลเด็ก 081-9653094 26 น.ส.รชนีกร สุขะ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 085-4681228 27 น.ส.พนิดา พิสัยกุล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 089-6623275 28 นายอนุศักดิ์ ต้นกันยา จนท.ดับเพลิง 084-3897845 29 น.ส.นันทิยา พินทะภูวงค์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 082-1447353 30 นายเจริญชัย ภูมิเศษ จนท.ดับเพลิง 088-3245794 31 นายสมควร ฉันดี พนักงานขับรถกู้ชีพ 088-5095138 32 นายพิสุทธิ์ โมระพัฒ จนท.ดับเพลิง 080-7610509 33 นายกฤษฎา ไชยคำ ผช.ช่างประปา 088-3308278 34 นายสมชาย มณฑา จนท.กู้ชีพ 086-1377610 35 นางบัวเงิน ดำพลทัน แม่บ้าน สนง. 080-2609379 36 น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ แม่บ้าน สนง. 092-6151567 37 นางอนุสรา พรมจันทร์ จนท.กู้ชีพ 096-1869565 38 น.ส.รุ่งนภา ชนะวงศ์ คนงานทั่วไป 082-9055419 39 น.ส.สุจิตรา แคนหนอง จนท.บันทึกข้อมูล 064-5729497 40 น.ส.อรินญา เลพล ผช.จพง.ธุรการ 084-7839547 41 น.ส.บุษบาไพร คำพินันท์ ผช.จพง.สาธาฯ 098-9192844 42 น.ส.สุรีพร มารมย์ ผช.จพง.พัสดุ 089-9061764 43 น.ส.นฤมล แคนวัง ผช.นวก.การเงินและบัญชี 098-1094864 44 น.ส.ดวงฤทัย ทองมหา ผช.จพง.การเกษตร 063-7199951 45 น.ส.วรุณีย์ วงค์จันทร์เรือง ผช.จนท.การเงินและบัญชี 095-3284291 46 น.ส.รุ่งอรุณ ชมพันธ์ ผช.นิติกร 098-5875688 47 น.ส.ศศิรดา วรกฏ จนท.กู้ชีพ 093-0935029 48 นางพวงไพรนุช เพ็งธรรม จนท.บันทึกข้อมูล 085-4574302 49 นายเกรียงไกร พรมจันทร์ จนท.บันทึกข้อมูล 088-6084989 50 น.ส.ชลกร แคนปา จนท.บันทึกข้อมูล 093-3746473 51 นายสราวุฒิ สิทธิพุฒ พนักงานขับรถ 093-3209383 52 นายพงษ์นรินทร์ ห่อมลา ผช.ช่างไฟฟ้า 098-1345548 53 นายจิระวัฒน์ สุทาวา พนง.ขับรถดับเพลิง 098-1313850 54 นายนัฐพงษ์ คำพิลา พนง.ขับรถดับเพลิง 064-1488054 55 นายบัญชา ประจักรใน พนักงานขับรถ 062-1255259 56 นายตนุภัทร อาจจำปา ผช.ช่าง 093-4938252 57 นายสุเชาว์ มารมย์ พนักงานขับรถ 087-9107177 58 นางประกาย หม่วยหลง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 093-0902235 59 น.ส.วรรณี โพธิ์สิงห์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 098-7021210 60 นางยุภาพร อ้นอิทร์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 089-0108184 61 น.ส.เพ็ญพักต์ รักษาศรี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 085-6432064 62 น.ส.วิจิตร โนรินทรื ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 065-2496160 63 นายบุญยิ่ง ตันสันเทียะ พนง.ขับรถขยะ 093-0498894 64 นายวัชระ แน่นอุดร คนสวน 080-7149763 ../add_file/ รอปรับปรุงเบอร์โทรศัพท์ผู้นำในเขตตำบลสมสนุก ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 1 นายประสิทธิ์ เข็มเครือ ผญบ. ม.1 093-7318574 2 นายสมจิตร แสนโพธิ์ ผญบ. ม.2 064-0697471 3 นายวิลัย เพ็งธรรม ผญบ. ม.3 080-7618415 4 นายผัน ดวงดี ผญบ. ม.4 086-2223460 5 นายเพลิน วรรณภักดี ผญบ. ม.5 098-5875663 6 นายสนั่น ดวงดี ผญบ. ม.6 065-2710610 7 นายสุวิตร ประจวบสุข ผญบ. ม.7 065-3190866 8 นายสมคิด ปิยะมาตย์ ผญบ. ม.8 082-1535920 เบอร์โทรศัพท์คณะผู้บริหารสมาชิกสภา ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ตำแหน่ง หมายเหตุ 1 นายศักดิ์ชัย มารมย์ 080-0124239 นายก อบต. 2 นายอุทัย ทวิลา 098-2195396 รองนายก 3 นายบุญตา ดวงแสนพุฒ รองนายก 4 นายลูกคิด แจ้งไพร 098-1844340 เลขานายก 5 นายปัญญาวุธ กางศรี 086-1848053 ส.อบต. ม.1 6 นายทองใส มะปะเท 088-3654265 ส.อบต. ม.1 7 นายประไพรศิลป์ ชัยชนะ 098-1757745 ส.อบต. ม.2 8 นายไพทูน ชมพันธ์ 087-2386016 ส.อบต. ม.2 9 นายสมบูรณ์ ศรีสุวรรณ 093-0865591 ส.อบต. ม.3 10 นายไมตรี วงค์จันทร์เรือง 098-6103172 ส.อบต. ม.3 11 นายเฉลิม นามสอน 085-6486323 ส.อบต. ม.4 12 นางทองพูน ติมา 087-9238464 ส.อบต. ม.4 13 นายสุนทร มารมย์ 098-6230681 ส.อบต. ม.5 14 นายสุริยนต์ ดำพลทัน 080-0076404 ส.อบต. ม.5 15 นายสายเพชร สิทธิชัย 081-3201929 ส.อบต. ม.6 16 นายหนูกัน เสวะโก 061-2348632 ส.อบต. ม.6 17 นายบัณฑิต พรมจันทร์ ส.อบต. ม.7 18 นายไพทูล กังขอนนอก 098-5868783 ส.อบต. ม.7 19 นายประยนต์ ปิยะมาตย์ 093-0847168 ส.อบต. ม.8 20 นางสิราวรรณ อุดมสุวรรณ 093-3947974 ส.อบต. ม.8 096-8783409 เบอร์โทรศัพท์พนักงาน ลูกจ้าง อบต.สมสนุก ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 1 นายปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร ปลัด อบต. 091-1620770 2 นายสิทธิศักดิ์ กว้างวงษ์ รองปลัด อบต. 095-1925756 3 นายสงกรานต์ อัครวิจิตร ผอ.คลัง 065-0703529 4 นางโอภาศ ศรีกงพาน นักวิเคราะห์ 081-7687845 5 นายวิฑูรย์ ยอดคีรี นักพัฒนาชุมชน 061-0303493 6 น.ส.ปวรรัตน์ สำมะโย นวก.ศึกษา 081-0552893 7 นางกรรณิกา บ่อทอง นักจัดการงานทั่วไป 085-7450178 8 นางสุดใจ แก่นพล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 093-1264019 9 น.ส.นันทิกานต์ หนองผือ ผช.จนท.นักวิเคราะห์ 089-5807859 10 นางระดา มณฑา ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ 096-5090419 11 น.ส.จิรวรรณ เลพล ผช.นักพัฒนาชุมชน 093-0498894 12 นายอนนท์ แคนวัง ผช.นวก.ศึกษา 093-4863898 13 นายสถิต แคนปา ผช.ช่างประปา 093-0851702 14 นายสมเกียรติ กองคำ พนง.น้ำประปา 091-3532703 15 นายประกาศ คำงาม ผช.ช่างประปา 089-0163857 16 นายบัวใส จันทร์ทอง จนท.ดับเพลิง 095-6491344 17 นายสยมภู อัตภูมิ ผช.จนท.ธุรการ 089-3943227 18 นายสมพร สัตตะโส พนง.ขับรถดับเพลิง 089-8485060 19 นายขวัญชัย แก่นพล จนท.ดับเพลิง 088-5095138 20 นายวิษณุ ผลบุญ จนท.ดับเพลิง 084-3594305 21 นางนฒพรพรรณ ศรีคุณ ครุผู้ดูแลเด็ก 084-9279527 22 นางอังคาร นารีรัตน์ ครุผู้ดูแลเด็ก 081-0843146 23 นางนวลจันทร์ สายคำมี ครุผู้ดูแลเด็ก 081-0843146 24 นายชมพู่ ประจักรใน นักการภารโรง 098-1783348 25 น.ส.กชพรรณ เดชไกร ครุผู้ดูแลเด็ก 081-9653094 26 น.ส.รชนีกร สุขะ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 085-4681228 27 น.ส.พนิดา พิสัยกุล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 089-6623275 28 นายอนุศักดิ์ ต้นกันยา จนท.ดับเพลิง 084-3897845 29 น.ส.นันทิยา พินทะภูวงค์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 082-1447353 30 นายเจริญชัย ภูมิเศษ จนท.ดับเพลิง 088-3245794 31 นายสมควร ฉันดี พนักงานขับรถกู้ชีพ 088-5095138 32 นายพิสุทธิ์ โมระพัฒ จนท.ดับเพลิง 080-7610509 33 นายกฤษฎา ไชยคำ ผช.ช่างประปา 088-3308278 34 นายสมชาย มณฑา จนท.กู้ชีพ 086-1377610 35 นางบัวเงิน ดำพลทัน แม่บ้าน สนง. 080-2609379 36 น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ แม่บ้าน สนง. 092-6151567 37 นางอนุสรา พรมจันทร์ จนท.กู้ชีพ 096-1869565 38 น.ส.รุ่งนภา ชนะวงศ์ คนงานทั่วไป 082-9055419 39 น.ส.สุจิตรา แคนหนอง จนท.บันทึกข้อมูล 064-5729497 40 น.ส.อรินญา เลพล ผช.จพง.ธุรการ 084-7839547 41 น.ส.บุษบาไพร คำพินันท์ ผช.จพง.สาธาฯ 098-9192844 42 น.ส.สุรีพร มารมย์ ผช.จพง.พัสดุ 089-9061764 43 น.ส.นฤมล แคนวัง ผช.นวก.การเงินและบัญชี 098-1094864 44 น.ส.ดวงฤทัย ทองมหา ผช.จพง.การเกษตร 063-7199951 45 น.ส.วรุณีย์ วงค์จันทร์เรือง ผช.จนท.การเงินและบัญชี 095-3284291 46 น.ส.รุ่งอรุณ ชมพันธ์ ผช.นิติกร 098-5875688 47 น.ส.ศศิรดา วรกฏ จนท.กู้ชีพ 093-0935029 48 นางพวงไพรนุช เพ็งธรรม จนท.บันทึกข้อมูล 085-4574302 49 นายเกรียงไกร พรมจันทร์ จนท.บันทึกข้อมูล 088-6084989 50 น.ส.ชลกร แคนปา จนท.บันทึกข้อมูล 093-3746473 51 นายสราวุฒิ สิทธิพุฒ พนักงานขับรถ 093-3209383 52 นายพงษ์นรินทร์ ห่อมลา ผช.ช่างไฟฟ้า 098-1345548 53 นายจิระวัฒน์ สุทาวา พนง.ขับรถดับเพลิง 098-1313850 54 นายนัฐพงษ์ คำพิลา พนง.ขับรถดับเพลิง 064-1488054 55 นายบัญชา ประจักรใน พนักงานขับรถ 062-1255259 56 นายตนุภัทร อาจจำปา ผช.ช่าง 093-4938252 57 นายสุเชาว์ มารมย์ พนักงานขับรถ 087-9107177 58 นางประกาย หม่วยหลง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 093-0902235 59 น.ส.วรรณี โพธิ์สิงห์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 098-7021210 60 นางยุภาพร อ้นอิทร์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 089-0108184 61 น.ส.เพ็ญพักต์ รักษาศรี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 085-6432064 62 น.ส.วิจิตร โนรินทรื ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 065-2496160 63 นายบุญยิ่ง ตันสันเทียะ พนง.ขับรถขยะ 093-0498894 64 นายวัชระ แน่นอุดร คนสวน 080-7149763

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 95 หมู่ 4 บ้านสมสนุก ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190 โทรศัพท์ / โทรสาร 042-088214 (สำนักปลัด) 042-490851 ( กองคลัง) นายศักดิ์ชัย มารมย์ (นายก อบต.สมสนุก) ติดต่อ 080-0124239 จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร (ปลัด อบต.สมสนุก) ติดต่อ 0934732434 Facebook :อบต.สมสนุก องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เว็บไซด์ : https://www.somsanook.go.th อีเมล : somsanook.go.th@gmail.com "สมสนุกน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำการศึกษา มุ่งพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสมดุลอย่างยั่งยืน มั่งคง มั่งคั่ง และมีความสุข" ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 95 หมู่ 4 บ้านสมสนุก ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190 โทรศัพท์ / โทรสาร 042-088214 (สำนักปลัด) 042-490851 ( กองคลัง) นายศักดิ์ชัย มารมย์ (นายก อบต.สมสนุก) ติดต่อ 080-0124239 จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร (ปลัด อบต.สมสนุก) ติดต่อ 0934732434 Facebook :อบต.สมสนุก องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เว็บไซด์ : https://www.somsanook.go.th อีเมล : somsanook.go.th@gmail.com "สมสนุกน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำการศึกษา มุ่งพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสมดุลอย่างยั่งยืน มั่งคง มั่งคั่ง และมีความสุข" ../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 95 หมู่ 4 บ้านสมสนุก ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190 โทรศัพท์ / โทรสาร 042-088214 (สำนักปลัด) 042-490851 ( กองคลัง) นายศักดิ์ชัย มารมย์ (นายก อบต.สมสนุก) ติดต่อ 080-0124239 จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร (ปลัด อบต.สมสนุก) ติดต่อ 0934732434 Facebook :อบต.สมสนุก องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เว็บไซด์ : https://www.somsanook.go.th อีเมล : somsanook.go.th@gmail.com "สมสนุกน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำการศึกษา มุ่งพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสมดุลอย่างยั่งยืน มั่งคง มั่งคั่ง และมีความสุข"

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 95 หมู่ 4 บ้านสมสนุก ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190 โทรศัพท์ / โทรสาร 042-088214 (สำนักปลัด) 042-490851 ( กองคลัง) 080-0124239 ติดต่อ นายศักดิ์ชัย มารมย์ (นายก อบต.สมสนุก) 0934732434 ติดต่อ จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร (ปลัด อบต.สมสนุก) Facebook :อบต.สมสนุก องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เว็บไซด์ : https://www.somsanook.go.th e-mail:somsanook.go.th@gmail.com ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 95 หมู่ 4 บ้านสมสนุก ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190 โทรศัพท์ / โทรสาร 042-088214 (สำนักปลัด) 042-490851 ( กองคลัง) 080-0124239 ติดต่อ นายศักดิ์ชัย มารมย์ (นายก อบต.สมสนุก) 0934732434 ติดต่อ จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร (ปลัด อบต.สมสนุก) Facebook :อบต.สมสนุก องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เว็บไซด์ : https://www.somsanook.go.th e-mail:somsanook.go.th@gmail.com ../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 95 หมู่ 4 บ้านสมสนุก ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190 โทรศัพท์ / โทรสาร 042-088214 (สำนักปลัด) 042-490851 ( กองคลัง) 080-0124239 ติดต่อ นายศักดิ์ชัย มารมย์ (นายก อบต.สมสนุก) 0934732434 ติดต่อ จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร (ปลัด อบต.สมสนุก) Facebook :อบต.สมสนุก องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เว็บไซด์ : https://www.somsanook.go.th e-mail:somsanook.go.th@gmail.com

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/Somsanook80201/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/Somsanook80201/ ../add_file/https://www.facebook.com/Somsanook80201/

ชื่อไฟล์ : "สมสนุกน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำการศึกษา มุ่งพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสมดุลอย่างยั่งยืน มั่งคง มั่งคั่ง และมีความสุข" ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: "สมสนุกน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำการศึกษา มุ่งพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสมดุลอย่างยั่งยืน มั่งคง มั่งคั่ง และมีความสุข" ../add_file/ "สมสนุกน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำการศึกษา มุ่งพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสมดุลอย่างยั่งยืน มั่งคง มั่งคั่ง และมีความสุข"

ชื่อไฟล์ : LcW0dYZTue22244.png

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Qf5yDxVTue34845.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 41muu0nWed112534.pdf

ชื่อไฟล์ : จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2564 ../add_file/จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2564

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : cy0X3ISThu94156.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : RLSID0IFri95748.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : wublMm5Fri101201.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : V2pK9LzFri32057.pdf

ชื่อไฟล์ : cqXiCynSat101807.docx


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/Somsanook80201 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/Somsanook80201 ../add_file/https://www.facebook.com/Somsanook80201

ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/Somsanook80201 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/Somsanook80201 ../add_file/https://www.facebook.com/Somsanook80201

ชื่อไฟล์ : z7bs664Sat112555.pdf

ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/Somsanook80201 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/Somsanook80201 ../add_file/https://www.facebook.com/Somsanook80201

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 4w99Ye1Thu31532.xlsx


ชื่อไฟล์ : 7LJ7u2rThu31657.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 ) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 ) ../add_file/ประกาศบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 )

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : TWPRNVYThu31731.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : qZB81fQThu31747.xlsx


ชื่อไฟล์ : ประกาศบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1 ) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1 ) ../add_file/ประกาศบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1 )

ชื่อไฟล์ : iRZfbq8Thu31958.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : YHJ8neqThu32029.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : oRlqPHVThu32152.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : UjOkOltThu32218.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ueTIABXThu32818.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : QL7oeAaWed101657.docx


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 2xPfNnoWed30441.jpg

ชื่อไฟล์ : ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลสมสนุก ประจำปีการศึกษา ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลสมสนุก ประจำปีการศึกษา ../add_file/ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลสมสนุก ประจำปีการศึกษา

ชื่อไฟล์ : 5CicQlOFri35526.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : gvv1JNGFri44152.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : sIyJzGBFri44351.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 1 นายประสิทธิ์ เข็มเครือ ผญบ. ม.1 093-7318574 2 นายสมจิตร แสนโพธิ์ ผญบ. ม.2 064-0697471 3 นายวิลัย เพ็งธรรม ผญบ. ม.3 080-7618415 4 นายผัน ดวงดี ผญบ. ม.4 (กำนัน) 086-2223460 5 นายเพลิน วรรณภักดี ผญบ. ม.5 098-5875663 6 นายสนั่น ดวงดี ผญบ. ม.6 065-2710610 7 นายสุวิตร ประจวบสุข ผญบ. ม.7 065-3190866 8 นายสมคิด ปิยะมาตย์ ผญบ. ม.8 082-1535920 เบอร์โทรศัพท์คณะผู้บริหารสมาชิกสภา ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ตำแหน่ง หมายเหตุ 1 นายศักดิ์ชัย มารมย์ 080-0124239 นายก อบต. 2 นายอุทัย ทวิลา 098-2195396 รองนายก 3 นายบุญตา ดวงแสนพุฒ รองนายก 4 นายลูกคิด แจ้งไพร 098-1844340 เลขานายก 5 นายปัญญาวุธ กางศรี 086-1848053 ส.อบต. ม.1 6 นายทองใส มะปะเท 088-3654265 ส.อบต. ม.1 7 นายประไพรศิลป์ ชัยชนะ 098-1757745 ส.อบต. ม.2 8 นายไพทูน ชมพันธ์ 087-2386016 ส.อบต. ม.2 9 นายสมบูรณ์ ศรีสุวรรณ 093-0865591 ส.อบต. ม.3 10 นายไมตรี วงค์จันทร์เรือง 098-6103172 ส.อบต. ม.3 11 นายเฉลิม นามสอน 085-6486323 ส.อบต. ม.4 12 นางทองพูน ติมา 087-9238464 ส.อบต. ม.4 13 นายสุนทร มารมย์ 098-6230681 ส.อบต. ม.5 14 นายสุริยนต์ ดำพลทัน 080-0076404 ส.อบต. ม.5 15 นายสายเพชร สิทธิชัย 081-3201929 ส.อบต. ม.6 16 นายหนูกัน เสวะโก 061-2348632 ส.อบต. ม.6 17 นายบัณฑิต พรมจันทร์ ส.อบต. ม.7 18 นายไพทูล กังขอนนอก 098-5868783 ส.อบต. ม.7 19 นายประยนต์ ปิยะมาตย์ 093-0847168 ส.อบต. ม.8 20 นางสิราวรรณ อุดมสุวรรณ 093-3947974 ส.อบต. ม.8 096-8783409 เบอร์โทรศัพท์พนักงาน ลูกจ้าง อบต.สมสนุก ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 1 นายปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร ปลัด อบต. 091-1620770 2 นายสิทธิศักดิ์ กว้างวงษ์ รองปลัด อบต. 095-1925756 3 นายสงกรานต์ อัครวิจิตร ผอ.คลัง 065-0703529 4 นางโอภาศ ศรีกงพาน นักวิเคราะห์ 081-7687845 5 นายวิฑูรย์ ยอดคีรี นักพัฒนาชุมชน 061-0303493 6 น.ส.ปวรรัตน์ สำมะโย นวก.ศึกษา 081-0552893 7 นางกรรณิกา บ่อทอง นักจัดการงานทั่วไป 085-7450178 8 นางสุดใจ แก่นพล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 093-1264019 9 น.ส.นันทิกานต์ หนองผือ ผช.จนท.นักวิเคราะห์ 089-5807859 10 นางระดา มณฑา ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ 096-5090419 11 น.ส.จิรวรรณ เลพล ผช.นักพัฒนาชุมชน 093-0498894 12 นายอนนท์ แคนวัง ผช.นวก.ศึกษา 093-4863898 13 นายสถิต แคนปา ผช.ช่างประปา 093-0851702 14 นายสมเกียรติ กองคำ พนง.น้ำประปา 091-3532703 15 นายประกาศ คำงาม ผช.ช่างประปา 089-0163857 16 นายบัวใส จันทร์ทอง จนท.ดับเพลิง 095-6491344 17 นายสยมภู อัตภูมิ ผช.จนท.ธุรการ 089-3943227 18 นายสมพร สัตตะโส พนง.ขับรถดับเพลิง 089-8485060 19 นายขวัญชัย แก่นพล จนท.ดับเพลิง 088-5095138 20 นายวิษณุ ผลบุญ จนท.ดับเพลิง 084-3594305 21 นางนฒพรพรรณ ศรีคุณ ครุผู้ดูแลเด็ก 084-9279527 22 นางอังคาร นารีรัตน์ ครุผู้ดูแลเด็ก 081-0843146 23 นางนวลจันทร์ สายคำมี ครุผู้ดูแลเด็ก 081-0843146 24 นายชมพู่ ประจักรใน นักการภารโรง 098-1783348 25 น.ส.กชพรรณ เดชไกร ครุผู้ดูแลเด็ก 081-9653094 26 น.ส.รชนีกร สุขะ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 085-4681228 27 น.ส.พนิดา พิสัยกุล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 089-6623275 28 นายอนุศักดิ์ ต้นกันยา จนท.ดับเพลิง 084-3897845 29 น.ส.นันทิยา พินทะภูวงค์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 082-1447353 30 นายเจริญชัย ภูมิเศษ จนท.ดับเพลิง 088-3245794 31 นายสมควร ฉันดี พนักงานขับรถกู้ชีพ 088-5095138 32 นายพิสุทธิ์ โมระพัฒ จนท.ดับเพลิง 080-7610509 33 นายกฤษฎา ไชยคำ ผช.ช่างประปา 088-3308278 34 นายสมชาย มณฑา จนท.กู้ชีพ 086-1377610 35 นางบัวเงิน ดำพลทัน แม่บ้าน สนง. 080-2609379 36 น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ แม่บ้าน สนง. 092-6151567 37 นางอนุสรา พรมจันทร์ จนท.กู้ชีพ 096-1869565 38 น.ส.รุ่งนภา ชนะวงศ์ คนงานทั่วไป 082-9055419 39 น.ส.สุจิตรา แคนหนอง จนท.บันทึกข้อมูล 064-5729497 40 น.ส.อรินญา เลพล ผช.จพง.ธุรการ 084-7839547 41 น.ส.บุษบาไพร คำพินันท์ ผช.จพง.สาธาฯ 098-9192844 42 น.ส.สุรีพร มารมย์ ผช.จพง.พัสดุ 089-9061764 43 น.ส.นฤมล แคนวัง ผช.นวก.การเงินและบัญชี 098-1094864 44 น.ส.ดวงฤทัย ทองมหา ผช.จพง.การเกษตร 063-7199951 45 น.ส.วรุณีย์ วงค์จันทร์เรือง ผช.จนท.การเงินและบัญชี 095-3284291 46 น.ส.รุ่งอรุณ ชมพันธ์ ผช.นิติกร 098-5875688 47 น.ส.ศศิรดา วรกฏ จนท.กู้ชีพ 093-0935029 48 นางพวงไพรนุช เพ็งธรรม จนท.บันทึกข้อมูล 085-4574302 49 นายเกรียงไกร พรมจันทร์ จนท.บันทึกข้อมูล 088-6084989 50 น.ส.ชลกร แคนปา จนท.บันทึกข้อมูล 093-3746473 51 นายสราวุฒิ สิทธิพุฒ พนักงานขับรถ 093-3209383 52 นายพงษ์นรินทร์ ห่อมลา ผช.ช่างไฟฟ้า 098-1345548 53 นายจิระวัฒน์ สุทาวา พนง.ขับรถดับเพลิง 098-1313850 54 นายนัฐพงษ์ คำพิลา พนง.ขับรถดับเพลิง 064-1488054 55 นายบัญชา ประจักรใน พนักงานขับรถ 062-1255259 56 นายตนุภัทร อาจจำปา ผช.ช่าง 093-4938252 57 นายสุเชาว์ มารมย์ พนักงานขับรถ 087-9107177 58 นางประกาย หม่วยหลง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 093-0902235 59 น.ส.วรรณี โพธิ์สิงห์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 098-7021210 60 นางยุภาพร อ้นอิทร์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 089-0108184 61 น.ส.เพ็ญพักต์ รักษาศรี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 085-6432064 62 น.ส.วิจิตร โนรินทรื ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 065-2496160 63 นายบุญยิ่ง ตันสันเทียะ พนง.ขับรถขยะ 093-0498894 64 นายวัชระ แน่นอุดร คนสวน 080-7149763 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 1 นายประสิทธิ์ เข็มเครือ ผญบ. ม.1 093-7318574 2 นายสมจิตร แสนโพธิ์ ผญบ. ม.2 064-0697471 3 นายวิลัย เพ็งธรรม ผญบ. ม.3 080-7618415 4 นายผัน ดวงดี ผญบ. ม.4 (กำนัน) 086-2223460 5 นายเพลิน วรรณภักดี ผญบ. ม.5 098-5875663 6 นายสนั่น ดวงดี ผญบ. ม.6 065-2710610 7 นายสุวิตร ประจวบสุข ผญบ. ม.7 065-3190866 8 นายสมคิด ปิยะมาตย์ ผญบ. ม.8 082-1535920 เบอร์โทรศัพท์คณะผู้บริหารสมาชิกสภา ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ตำแหน่ง หมายเหตุ 1 นายศักดิ์ชัย มารมย์ 080-0124239 นายก อบต. 2 นายอุทัย ทวิลา 098-2195396 รองนายก 3 นายบุญตา ดวงแสนพุฒ รองนายก 4 นายลูกคิด แจ้งไพร 098-1844340 เลขานายก 5 นายปัญญาวุธ กางศรี 086-1848053 ส.อบต. ม.1 6 นายทองใส มะปะเท 088-3654265 ส.อบต. ม.1 7 นายประไพรศิลป์ ชัยชนะ 098-1757745 ส.อบต. ม.2 8 นายไพทูน ชมพันธ์ 087-2386016 ส.อบต. ม.2 9 นายสมบูรณ์ ศรีสุวรรณ 093-0865591 ส.อบต. ม.3 10 นายไมตรี วงค์จันทร์เรือง 098-6103172 ส.อบต. ม.3 11 นายเฉลิม นามสอน 085-6486323 ส.อบต. ม.4 12 นางทองพูน ติมา 087-9238464 ส.อบต. ม.4 13 นายสุนทร มารมย์ 098-6230681 ส.อบต. ม.5 14 นายสุริยนต์ ดำพลทัน 080-0076404 ส.อบต. ม.5 15 นายสายเพชร สิทธิชัย 081-3201929 ส.อบต. ม.6 16 นายหนูกัน เสวะโก 061-2348632 ส.อบต. ม.6 17 นายบัณฑิต พรมจันทร์ ส.อบต. ม.7 18 นายไพทูล กังขอนนอก 098-5868783 ส.อบต. ม.7 19 นายประยนต์ ปิยะมาตย์ 093-0847168 ส.อบต. ม.8 20 นางสิราวรรณ อุดมสุวรรณ 093-3947974 ส.อบต. ม.8 096-8783409 เบอร์โทรศัพท์พนักงาน ลูกจ้าง อบต.สมสนุก ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 1 นายปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร ปลัด อบต. 091-1620770 2 นายสิทธิศักดิ์ กว้างวงษ์ รองปลัด อบต. 095-1925756 3 นายสงกรานต์ อัครวิจิตร ผอ.คลัง 065-0703529 4 นางโอภาศ ศรีกงพาน นักวิเคราะห์ 081-7687845 5 นายวิฑูรย์ ยอดคีรี นักพัฒนาชุมชน 061-0303493 6 น.ส.ปวรรัตน์ สำมะโย นวก.ศึกษา 081-0552893 7 นางกรรณิกา บ่อทอง นักจัดการงานทั่วไป 085-7450178 8 นางสุดใจ แก่นพล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 093-1264019 9 น.ส.นันทิกานต์ หนองผือ ผช.จนท.นักวิเคราะห์ 089-5807859 10 นางระดา มณฑา ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ 096-5090419 11 น.ส.จิรวรรณ เลพล ผช.นักพัฒนาชุมชน 093-0498894 12 นายอนนท์ แคนวัง ผช.นวก.ศึกษา 093-4863898 13 นายสถิต แคนปา ผช.ช่างประปา 093-0851702 14 นายสมเกียรติ กองคำ พนง.น้ำประปา 091-3532703 15 นายประกาศ คำงาม ผช.ช่างประปา 089-0163857 16 นายบัวใส จันทร์ทอง จนท.ดับเพลิง 095-6491344 17 นายสยมภู อัตภูมิ ผช.จนท.ธุรการ 089-3943227 18 นายสมพร สัตตะโส พนง.ขับรถดับเพลิง 089-8485060 19 นายขวัญชัย แก่นพล จนท.ดับเพลิง 088-5095138 20 นายวิษณุ ผลบุญ จนท.ดับเพลิง 084-3594305 21 นางนฒพรพรรณ ศรีคุณ ครุผู้ดูแลเด็ก 084-9279527 22 นางอังคาร นารีรัตน์ ครุผู้ดูแลเด็ก 081-0843146 23 นางนวลจันทร์ สายคำมี ครุผู้ดูแลเด็ก 081-0843146 24 นายชมพู่ ประจักรใน นักการภารโรง 098-1783348 25 น.ส.กชพรรณ เดชไกร ครุผู้ดูแลเด็ก 081-9653094 26 น.ส.รชนีกร สุขะ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 085-4681228 27 น.ส.พนิดา พิสัยกุล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 089-6623275 28 นายอนุศักดิ์ ต้นกันยา จนท.ดับเพลิง 084-3897845 29 น.ส.นันทิยา พินทะภูวงค์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 082-1447353 30 นายเจริญชัย ภูมิเศษ จนท.ดับเพลิง 088-3245794 31 นายสมควร ฉันดี พนักงานขับรถกู้ชีพ 088-5095138 32 นายพิสุทธิ์ โมระพัฒ จนท.ดับเพลิง 080-7610509 33 นายกฤษฎา ไชยคำ ผช.ช่างประปา 088-3308278 34 นายสมชาย มณฑา จนท.กู้ชีพ 086-1377610 35 นางบัวเงิน ดำพลทัน แม่บ้าน สนง. 080-2609379 36 น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ แม่บ้าน สนง. 092-6151567 37 นางอนุสรา พรมจันทร์ จนท.กู้ชีพ 096-1869565 38 น.ส.รุ่งนภา ชนะวงศ์ คนงานทั่วไป 082-9055419 39 น.ส.สุจิตรา แคนหนอง จนท.บันทึกข้อมูล 064-5729497 40 น.ส.อรินญา เลพล ผช.จพง.ธุรการ 084-7839547 41 น.ส.บุษบาไพร คำพินันท์ ผช.จพง.สาธาฯ 098-9192844 42 น.ส.สุรีพร มารมย์ ผช.จพง.พัสดุ 089-9061764 43 น.ส.นฤมล แคนวัง ผช.นวก.การเงินและบัญชี 098-1094864 44 น.ส.ดวงฤทัย ทองมหา ผช.จพง.การเกษตร 063-7199951 45 น.ส.วรุณีย์ วงค์จันทร์เรือง ผช.จนท.การเงินและบัญชี 095-3284291 46 น.ส.รุ่งอรุณ ชมพันธ์ ผช.นิติกร 098-5875688 47 น.ส.ศศิรดา วรกฏ จนท.กู้ชีพ 093-0935029 48 นางพวงไพรนุช เพ็งธรรม จนท.บันทึกข้อมูล 085-4574302 49 นายเกรียงไกร พรมจันทร์ จนท.บันทึกข้อมูล 088-6084989 50 น.ส.ชลกร แคนปา จนท.บันทึกข้อมูล 093-3746473 51 นายสราวุฒิ สิทธิพุฒ พนักงานขับรถ 093-3209383 52 นายพงษ์นรินทร์ ห่อมลา ผช.ช่างไฟฟ้า 098-1345548 53 นายจิระวัฒน์ สุทาวา พนง.ขับรถดับเพลิง 098-1313850 54 นายนัฐพงษ์ คำพิลา พนง.ขับรถดับเพลิง 064-1488054 55 นายบัญชา ประจักรใน พนักงานขับรถ 062-1255259 56 นายตนุภัทร อาจจำปา ผช.ช่าง 093-4938252 57 นายสุเชาว์ มารมย์ พนักงานขับรถ 087-9107177 58 นางประกาย หม่วยหลง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 093-0902235 59 น.ส.วรรณี โพธิ์สิงห์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 098-7021210 60 นางยุภาพร อ้นอิทร์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 089-0108184 61 น.ส.เพ็ญพักต์ รักษาศรี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 085-6432064 62 น.ส.วิจิตร โนรินทรื ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 065-2496160 63 นายบุญยิ่ง ตันสันเทียะ พนง.ขับรถขยะ 093-0498894 64 นายวัชระ แน่นอุดร คนสวน 080-7149763 ../add_file/ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 1 นายประสิทธิ์ เข็มเครือ ผญบ. ม.1 093-7318574 2 นายสมจิตร แสนโพธิ์ ผญบ. ม.2 064-0697471 3 นายวิลัย เพ็งธรรม ผญบ. ม.3 080-7618415 4 นายผัน ดวงดี ผญบ. ม.4 (กำนัน) 086-2223460 5 นายเพลิน วรรณภักดี ผญบ. ม.5 098-5875663 6 นายสนั่น ดวงดี ผญบ. ม.6 065-2710610 7 นายสุวิตร ประจวบสุข ผญบ. ม.7 065-3190866 8 นายสมคิด ปิยะมาตย์ ผญบ. ม.8 082-1535920 เบอร์โทรศัพท์คณะผู้บริหารสมาชิกสภา ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ตำแหน่ง หมายเหตุ 1 นายศักดิ์ชัย มารมย์ 080-0124239 นายก อบต. 2 นายอุทัย ทวิลา 098-2195396 รองนายก 3 นายบุญตา ดวงแสนพุฒ รองนายก 4 นายลูกคิด แจ้งไพร 098-1844340 เลขานายก 5 นายปัญญาวุธ กางศรี 086-1848053 ส.อบต. ม.1 6 นายทองใส มะปะเท 088-3654265 ส.อบต. ม.1 7 นายประไพรศิลป์ ชัยชนะ 098-1757745 ส.อบต. ม.2 8 นายไพทูน ชมพันธ์ 087-2386016 ส.อบต. ม.2 9 นายสมบูรณ์ ศรีสุวรรณ 093-0865591 ส.อบต. ม.3 10 นายไมตรี วงค์จันทร์เรือง 098-6103172 ส.อบต. ม.3 11 นายเฉลิม นามสอน 085-6486323 ส.อบต. ม.4 12 นางทองพูน ติมา 087-9238464 ส.อบต. ม.4 13 นายสุนทร มารมย์ 098-6230681 ส.อบต. ม.5 14 นายสุริยนต์ ดำพลทัน 080-0076404 ส.อบต. ม.5 15 นายสายเพชร สิทธิชัย 081-3201929 ส.อบต. ม.6 16 นายหนูกัน เสวะโก 061-2348632 ส.อบต. ม.6 17 นายบัณฑิต พรมจันทร์ ส.อบต. ม.7 18 นายไพทูล กังขอนนอก 098-5868783 ส.อบต. ม.7 19 นายประยนต์ ปิยะมาตย์ 093-0847168 ส.อบต. ม.8 20 นางสิราวรรณ อุดมสุวรรณ 093-3947974 ส.อบต. ม.8 096-8783409 เบอร์โทรศัพท์พนักงาน ลูกจ้าง อบต.สมสนุก ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 1 นายปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร ปลัด อบต. 091-1620770 2 นายสิทธิศักดิ์ กว้างวงษ์ รองปลัด อบต. 095-1925756 3 นายสงกรานต์ อัครวิจิตร ผอ.คลัง 065-0703529 4 นางโอภาศ ศรีกงพาน นักวิเคราะห์ 081-7687845 5 นายวิฑูรย์ ยอดคีรี นักพัฒนาชุมชน 061-0303493 6 น.ส.ปวรรัตน์ สำมะโย นวก.ศึกษา 081-0552893 7 นางกรรณิกา บ่อทอง นักจัดการงานทั่วไป 085-7450178 8 นางสุดใจ แก่นพล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 093-1264019 9 น.ส.นันทิกานต์ หนองผือ ผช.จนท.นักวิเคราะห์ 089-5807859 10 นางระดา มณฑา ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ 096-5090419 11 น.ส.จิรวรรณ เลพล ผช.นักพัฒนาชุมชน 093-0498894 12 นายอนนท์ แคนวัง ผช.นวก.ศึกษา 093-4863898 13 นายสถิต แคนปา ผช.ช่างประปา 093-0851702 14 นายสมเกียรติ กองคำ พนง.น้ำประปา 091-3532703 15 นายประกาศ คำงาม ผช.ช่างประปา 089-0163857 16 นายบัวใส จันทร์ทอง จนท.ดับเพลิง 095-6491344 17 นายสยมภู อัตภูมิ ผช.จนท.ธุรการ 089-3943227 18 นายสมพร สัตตะโส พนง.ขับรถดับเพลิง 089-8485060 19 นายขวัญชัย แก่นพล จนท.ดับเพลิง 088-5095138 20 นายวิษณุ ผลบุญ จนท.ดับเพลิง 084-3594305 21 นางนฒพรพรรณ ศรีคุณ ครุผู้ดูแลเด็ก 084-9279527 22 นางอังคาร นารีรัตน์ ครุผู้ดูแลเด็ก 081-0843146 23 นางนวลจันทร์ สายคำมี ครุผู้ดูแลเด็ก 081-0843146 24 นายชมพู่ ประจักรใน นักการภารโรง 098-1783348 25 น.ส.กชพรรณ เดชไกร ครุผู้ดูแลเด็ก 081-9653094 26 น.ส.รชนีกร สุขะ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 085-4681228 27 น.ส.พนิดา พิสัยกุล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 089-6623275 28 นายอนุศักดิ์ ต้นกันยา จนท.ดับเพลิง 084-3897845 29 น.ส.นันทิยา พินทะภูวงค์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 082-1447353 30 นายเจริญชัย ภูมิเศษ จนท.ดับเพลิง 088-3245794 31 นายสมควร ฉันดี พนักงานขับรถกู้ชีพ 088-5095138 32 นายพิสุทธิ์ โมระพัฒ จนท.ดับเพลิง 080-7610509 33 นายกฤษฎา ไชยคำ ผช.ช่างประปา 088-3308278 34 นายสมชาย มณฑา จนท.กู้ชีพ 086-1377610 35 นางบัวเงิน ดำพลทัน แม่บ้าน สนง. 080-2609379 36 น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ แม่บ้าน สนง. 092-6151567 37 นางอนุสรา พรมจันทร์ จนท.กู้ชีพ 096-1869565 38 น.ส.รุ่งนภา ชนะวงศ์ คนงานทั่วไป 082-9055419 39 น.ส.สุจิตรา แคนหนอง จนท.บันทึกข้อมูล 064-5729497 40 น.ส.อรินญา เลพล ผช.จพง.ธุรการ 084-7839547 41 น.ส.บุษบาไพร คำพินันท์ ผช.จพง.สาธาฯ 098-9192844 42 น.ส.สุรีพร มารมย์ ผช.จพง.พัสดุ 089-9061764 43 น.ส.นฤมล แคนวัง ผช.นวก.การเงินและบัญชี 098-1094864 44 น.ส.ดวงฤทัย ทองมหา ผช.จพง.การเกษตร 063-7199951 45 น.ส.วรุณีย์ วงค์จันทร์เรือง ผช.จนท.การเงินและบัญชี 095-3284291 46 น.ส.รุ่งอรุณ ชมพันธ์ ผช.นิติกร 098-5875688 47 น.ส.ศศิรดา วรกฏ จนท.กู้ชีพ 093-0935029 48 นางพวงไพรนุช เพ็งธรรม จนท.บันทึกข้อมูล 085-4574302 49 นายเกรียงไกร พรมจันทร์ จนท.บันทึกข้อมูล 088-6084989 50 น.ส.ชลกร แคนปา จนท.บันทึกข้อมูล 093-3746473 51 นายสราวุฒิ สิทธิพุฒ พนักงานขับรถ 093-3209383 52 นายพงษ์นรินทร์ ห่อมลา ผช.ช่างไฟฟ้า 098-1345548 53 นายจิระวัฒน์ สุทาวา พนง.ขับรถดับเพลิง 098-1313850 54 นายนัฐพงษ์ คำพิลา พนง.ขับรถดับเพลิง 064-1488054 55 นายบัญชา ประจักรใน พนักงานขับรถ 062-1255259 56 นายตนุภัทร อาจจำปา ผช.ช่าง 093-4938252 57 นายสุเชาว์ มารมย์ พนักงานขับรถ 087-9107177 58 นางประกาย หม่วยหลง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 093-0902235 59 น.ส.วรรณี โพธิ์สิงห์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 098-7021210 60 นางยุภาพร อ้นอิทร์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 089-0108184 61 น.ส.เพ็ญพักต์ รักษาศรี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 085-6432064 62 น.ส.วิจิตร โนรินทรื ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 065-2496160 63 นายบุญยิ่ง ตันสันเทียะ พนง.ขับรถขยะ 093-0498894 64 นายวัชระ แน่นอุดร คนสวน 080-7149763

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : https://www.somsanook.go.th/index/?page=announce81645297 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://www.somsanook.go.th/index/?page=announce81645297 ../add_file/https://www.somsanook.go.th/index/?page=announce81645297

ชื่อไฟล์ : mwjNQmJFri112651.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : https://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html ../add_file/https://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/