messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก group ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเเวงใน ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดกว้าง 0.60X0.58 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า - ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร ระยะยาว ไม่น้อยกว่า 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 450 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 154
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 175
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,2,3,6,7,และ8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 174
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนบุญมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 235
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึง หมู่ที่ 1 บ้านศรีสว่างพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 237
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึง หมู่ที่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 228
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสมสนุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 237
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึง หมู่ที่ 1 บ้านศรีสว่างพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 250
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึง หมู่ที่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 251
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึง หมู่ที่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 225
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนบุญมี ถึง หมู่ที่ 3 บ้านโนนถวัลย์ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 226
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Para Asphalt Concret (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) หมู่ที่ 4 บ้านสมสนุก ถึง หมู่ที่ 8 บ้านปทุมรัตน์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 259
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนถวัลย์ ตำบลสมสนุก ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ระยะยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 960 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 245
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสมสนุก ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ระยะ ไม่น้อยกว่า 240 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 960 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 255
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโป่งไฮ ตำบลสมสนุก ขนาดผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4 เมตร ระยะยาว ไม่น้อยกว่า 240 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม้น้อยกว่า960 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 250
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 259
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ระยะยาว ไม่น้อยกว่า 240 เมตรหรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า960 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 234
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวงใน ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ระยะยาว ไม่น้อยกว่า 240 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 960 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 248
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านปทุมรัตน์ ขนาดผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4 เมตร ระยะยาวไม่น้อยกว่า 240 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 960 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 272
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย หมู่ที่ 2 บ้านโนนบุญมี - หมู่ที่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 445
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย หมู่ที่ 4 บ้านสมสนุก - หมู่ที่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 390
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวงใน - หมู่ที่ 8 บ้านปทุมรัตน์ ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 401
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย หมู่ที่ 2 บ้านโนนบุญมี - หมู่ที่ 3 บ้านโนนถวัลย์ ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 408
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายหมู่ที่ 4 บ้านสมสนุก ถึง หมู่ที่ 5 บ้านโป่งไฮ (ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 405
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางระบบกรองน้ำผิวดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 398
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 439
rss_feed จ้างขุดลำห้วยอ่างตอนบน(ช่วงลำห้วย)หมู่ที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 451
rss_feed จ้างขุดลอกลำห้วยอ่างตอนบน(ช่วงฝาย-ทำนบดิน) หมู่ 6บ้านศรีสุขพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 441
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยน้ำบุ้น(ช่วงที่ 1) หมู่ 4 บ้านสมนุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 436
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 272
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากหมู่ที่ 4 บ้านสมสนุก- หมู่ที่ 8 บ้านปทุมรัตน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 261
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 269
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 277
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 266
51 - 85 (ทั้งหมด 85 รายการ) 1 2