messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก group ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว บ้านโนนบุญมี หมู่ที่ 2 ตำบลสมสนุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลสมสนุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม หมู่ที่ 4 บ้านสมสนุก ตำบลสมสนุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา หมู่ที่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา ตำบลสมสนุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว วัดศิลาคำ หมู่ที่ 3 บ้านโนนถวัลย์ ตำบลสมสนุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 บ้านสมสนุก ตำบลสมสนุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ 2 บ้านโนนบุญมี - หมู่ที่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา ตำบลสมสนุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 4 (อ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างลงดินลูกรังหมู่ที่ 4 (ลานเพลินอ่งเก็บน้ำห้วยหินแตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนบุญมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนบุญมี (ปี66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวงใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถทะเบียน 80-2884 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถทะเบียน บฉ 8450 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถทะเบียน80-4219 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถทะเบียน บฉ 8450 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8 บ้านปทุมรัตน์ ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 139 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ระยะยาวไม่น้อยกว่า 93 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างปรับปรุงก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.5-1.00 เมตร ระยะยาวไม่น้อยกว่า 344 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแวงใน หมู่ที่7 ถึง สายห้วยหินกิ่ว ขนาดผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 900 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 4,500มตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างซ่อมแซมทางลูกรังโดยลงดินลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบอัดแน่น หมู่ที่ 1-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed ซื้อโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หนองแวงใน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บห้วยหินแตก โดยติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 80 ชุด ขนาดพื้นที่ 2,900 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก โดยติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 80 ชุด ขนาดพื้นที่ 2,900 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสมสนุก หมู่ที่ 4 ตำบลสมสนุก องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV system) พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ บ้านสมสนุก,บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 4,5
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านประทุมรัตน์ ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 138
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 165
1 - 50 (ทั้งหมด 85 รายการ) 1 2